Skåne får backa om prisavtal

TLV anser att region Skånes prisöverenskommelse om en TNF-hämmare strider mot lagen.

14 jan 2013, kl 12:58
0

Annons

TLV har nu satt ned foten när det gäller Region Skånes avtal med företaget UCB Pharma om att regionen skulle få en återbäring på 15 procent av all försäljning av läkemedlet Cimzia för reumatiker.

TLV anser att ett sådant avtal går på tvärs emot lagen om läkemedelsförmåner som säger att priset på läkemedel ska vara detsamma i hela landet. Myndigheten har också reagerat på regionens uppmaning till Skånes läkare att förhindra utbyte av Cimzia – UCB Pharma till parallellimporterat. Sådana generella ”kryssningar” strider mot intentionen om att läkare ska göra individuella medicinska bedömningar, menar TLV.
I somras kom Kammarrätten i Göteborg fram till att Region Skånes rabattavtal inte stred mot lagen om offentlig upphandling. Men TLV anser alltså att den strider mot lagen om läkemedelsförmåner. Samtidigt skriver TLV i sitt beslut att det kan finnas olika sätt att tolka lagen och att man gärna ser att lagstiftningen ses över eller att saken prövas rättsligt.