Inflammation kan utlösa depression

En inflammation i kroppen fördubblar risken för depression. Allt enligt en ny dansk studie som involverar 73 000 danskar.

14 jan 2013, kl 17:15
0

Inflammation orsakad av sjukdom eller som är livsstilsrelaterad skadar inte bara kroppen. Inflammation tycks också påverka sinnestillståndet. Vid ökade nivåer av inflammationsproteinet CRP är risken för depression två till tre gånger högre än vid lägre halter CRP. Det visar en ny studie från forskare vid Herlev sjukhus och Köpenhamns universitet.

Forskarnas resultat baseras på data från totalt 73 000 personer. De kartlade med hjälp av blodprover från två befolkningsstudier hur många av deltagarna som haft ett dolt inflammatoriskt tillstånd. Med blodproven fick de uppgift om deltagarnas nivåer av CRP från 1991. Forskarna följde också i personregistren de 73 000 danskarnas köp av antidepressiva läkemedel. I registren fick de även information om sjukhusinläggningar på grund av depression.
I studien fann de att personer med CPR-nivåer på mer än tre mg per liter utgjorde ungefär 21 procent av deltagarna i studien. De hade större tendens till stress och ett ökat bruk av antidepressiv medicin samt fler inläggningar för depression jämfört med deltagare med en CPR-nivå under 1 mg per liter.
– Det här ger mer kunskap om depression. Det visar på ett samspel mellan kropp och själ, och att sjukdom i det ena systemet kan skapa obalans i det andra, säger forskningsledaren Börge Nordestgaard, till webbsidan videnskab.dk.
 
Att det finns ett samspel mellan inflammation och depression är alltså tydligt i studien. Däremot är den bakomliggande orsaken till det fortfarande okänd.
Det tycks som att inflammationsmolekylerna påverkar vissa signalsubstanser och receptorer som reglerar humöret. Men forskarna har inte lyckats dokumentera det på något säkert sätt.
I princip kan förklaringen vara den omvända, det vill säga att depressionen utlöser inflammationen. En tredje förklaring kan vara att det finns en grundläggande sjukdom som utlöser såväl inflammation som depression.