FDA panel vill godkänna nytt diabetesmedel

FDA:s rådgivande kommitté rekommenderar att Janssens nya diabetesläkemedel canagliflozin godkänns i USA.

14 jan 2013, kl 12:25
0

Annons

Behandlingen som ingår i en ny klass så kallade SGLT2-hämmare är det första som kan bli godkänt i USA. Det kommer att marknadsföras under namnet Invokana.

En rival i klassen, är Astrazenecas Forxiga, dapagliflozin, som godkändes i Europa i november. Men det läkemedlet avslogs av samma rådgivande kommitté till FDA som nu alltså sagt ja till Janssens nya diabetesmedel i samma klass.  FDA ansåg att riskerna för bröst- och urinblåsecancer inte var nog utredda när det gällde Forxiga. Det indikerar att kommittén har större förtroende för canaglifozin jämfört med dapagliflozin. 
Den nya klassen SGLT2-hämmare är en ny grupp läkemedel för behandling av typ 2-diabetes, som ökar utsöndringen av glukos i urinen. SGLT2 är ett transportprotein för natrium och glukos i njurarna. Genom att hämma dess aktivitet ökas utsöndringen av glukos från kroppen.
Men även om FDA-kommitttén är positiv till det nya medlet påpekade man oro för potentiella kardiovaskulära risker med behandlingen.
Även Boehringer Ingelheim och Eli Lilly har en kandidat i den nya gruppen diabetesbehandlingar, empagliflozin.