Hem Taggar X om y forskning

Tag: X om y forskning

Äldres läkemedelsbehandling kan förbättras med analyser

I din studie på åtta äldreboenden i Östergötland stod nästan fyra av tio på antidepressiva läkemedel. Personerna som var mellan 71 och 100 år gamla hade i genomsnitt elva andra läkemedel. Vilka...
1 feb 2010, kl 18:24

Dennis J. Slamon om att hitta fler Herceptin

Din forskning ledde fram till utveckling av HER2-antikroppen trastuzumab och läkemedlet Herceptin. Det är ett tidigt exempel på ett så kallat skräddarsytt läkemedel eftersom det ger effekt hos de som har en...
16 dec 2009, kl 18:56

Ny syn på kronisk smärta

Din avhandling visar att upplevelsen av smärta kan vara genetiskt betingad. Hur kom du fram till det?– Med hjälp av magnetresonanstomografi kunde jag i en delstudie visa att patienter med kronisk smärta,...
1
5 nov 2009, kl 18:14

Farligt lojala testpersoner påverkar studier

Du har följt en läkemedelsstudie, vilka brister är det främst som du har sett?– Jag tycker inte att sjuksköterskornas erfarenheter beaktas tillräckligt. Studierna utarbetas av läkare och forskare, men det är sjuksköterskorna...
6 okt 2009, kl 15:41

Lovande hämmare av migränanfall

Hur långt har utvecklingen av läkemedlet kommit?– Det pågår stora kliniska studier på CGRP-blockeraren telcagepant. Den första ansökan kommer att lämnas in i USA under nästa år och så fort den är...
8 sep 2009, kl 15:26

Olle Stendahl vill satsa stort på klinisk forskning

Har det blivit mindre attraktivt att forska i Sverige?– Tidigare fanns det ett större utrymme inom ramen för sjukvården att bedriva forskning. Idag är ekonomin pressad och möjligheterna för forskning mindre. Därför...
9 jun 2009, kl 18:02

Hans Rollema om effekten av att blockera nikotinreceptorer

Vad beror det stora antalet biverkningar som depression och självmordstankar för vareniklin eller Champix på?  – Med så många användare är det ofrånkomligt att biverkningar uppstår. Det är också möjligt att vissa...
8 apr 2009, kl 17:48

Lena Eliasson om riskfylld kolesterolsänkning

På vilket sätt kan kolesterol påverka funktionen hos den insulinproducerande betacellen?– Kolesterol har visat sig ha större betydelse för betacellernas funktion än man tidigare trott. Vi har som första forskargrupp kunnat visa...
8 apr 2009, kl 13:07

Sören Andersson om lyckade försök med vacciner via maten

Varför valde ni att ge vaccinet i morot?– I vårt arbete med att ta fram genmodifierade växter som innehåller vaccin har vi haft två huvudmål. Det första var att utveckla tekniken genom...
20 feb 2009, kl 16:48