Farligt lojala testpersoner påverkar studier

Farligt lojala testpersoner påverkar studier

Du har följt en läkemedelsstudie, vilka brister är det främst som du har sett?– Jag tycker inte att sjuksköterskornas erfarenheter beaktas tillräckligt. Studierna utarbetas av läkare och forskare, men det är sjuksköterskorna som håller i det praktiska arbetet med testerna. På vilket sätt kan det påverka studieresultatet?– Sjuksköterskorna lägger ner otroligt mycket arbete på att […]

6 okt 2009, kl 15:41
0

Annons

Du har följt en läkemedelsstudie, vilka brister är det främst som du har sett?
– Jag tycker inte att sjuksköterskornas erfarenheter beaktas tillräckligt. Studierna utarbetas av läkare och forskare, men det är sjuksköterskorna som håller i det praktiska arbetet med testerna.

På vilket sätt kan det påverka studieresultatet?
– Sjuksköterskorna lägger ner otroligt mycket arbete på att få de frivilliga deltagarna att stanna i undersökningen. De uppmuntrar testpersonerna att genomföra hela programmet som ibland kan vara mer påfrestande än förväntat. Generellt är det socialt och ekonomiskt svaga grupper som deltar i undersökningarna som studenter, arbetslösa och pensionärer. En studie kan innebära upp till 20 till 30 besök hos samma sjuksköterska och ofta utvecklas en personlig relation.

Är det negativt?
– Faran är att ett stort antal testpersoner fortsätter att gå på sina besök av lojalitet med sjuksköterskan trots att de slutat att ta läkemedlet. Deltagarna får förutom pengar även matkuponger och små presenter och dessutom kan de uppleva själva kontakten och omsorgen av en professionell sjuk-sköterska som positiv.

Vilken typ av studie har du granskat?
– Jag har följt en läkemedelsstudie för ett bantningspiller. Från början var pillret avsett att användas för en helt annan åkomma, vilken är hemlig.

Vilka konkreta problem upptäckte du?
– Flertalet testpersoner fick problem med trötthet och yrsel och personalen trodde att det var de som fått den högsta dosen utan att egentligen veta att det var så. Om de dessutom inte märker någon effekt av testsubstansen i form av viktminskning kan det vara svårt att motivera dem att fortsätta med behandlingen. Personalen misstänkte att vissa testpersoner slutat att ta pillren men fortsatte att komma av lojalitet. Det hände till och med att sjuksköterskorna hittade kasserade tabletter på toaletten.    

Tror du att det är ett vanligt fenomen?
– Det finns en viss risk för det, och risken ökar när den här typen av storskaliga försök går allt mer på rutin. Det är något som sker parallellt med framväxten av kontraktsforskningsindustrin kring läkemedelsstudier. Dessa forskningsföretag konkurerar med att bedriva effektiva studier på kortast möjliga tid och det får konsekvenser för det arbete som sjuksköterskorna utför.

Vad innebär det för studieresultatet?
– Om det finns ett dolt antal testpersoner som struntar i att ta pillren utan att våga berätta det, och om sjuksköterskorna pressas för hårt i att ta fram de data som krävs, finns naturligtvis en uppenbar risk att läkemedelstesterna inte blir tillförlitliga.

Hur kan man komma till rätta med problemet?
– Att skapa debatt är en bra början. Det här är ju egentligen en liten del i en mycket större problematik. Antalet kliniska läkemedelsprövningar ökar lavinartat utan att det finns motsvarande förbättring av hälsoläget i stort. Testerna sker i namn av forskning och vård men handlar i många fall mer om industri. Det blir sjuksköterskornas uppgift att försöka hålla en bra balans, vilket jag visat kan vara svårt.