Lovande hämmare av migränanfall

Lovande hämmare av migränanfall

Hur långt har utvecklingen av läkemedlet kommit?– Det pågår stora kliniska studier på CGRP-blockeraren telcagepant. Den första ansökan kommer att lämnas in i USA under nästa år och så fort den är inlämnad kommer man att ansöka om ett europeiskt godkännande. Vad har studierna visat?– De kliniska studierna har visat att telcagepant ger lika bra […]

8 sep 2009, kl 15:26
0

Annons

Hur långt har utvecklingen av läkemedlet kommit?
– Det pågår stora kliniska studier på CGRP-blockeraren telcagepant. Den första ansökan kommer att lämnas in i USA under nästa år och så fort den är inlämnad kommer man att ansöka om ett europeiskt godkännande.

Vad har studierna visat?
– De kliniska studierna har visat att telcagepant ger lika bra effekt som dagens standardbehandling med triptaner och att effekten varar längre. Patienterna rapporterar dessutom mindre biverkningar.
I en fas III-studie som publicerades i Lancet i december 2008 jämfördes substansen med zolmitriptan i högsta dos på närmare 4 000 patienter. Där gav CGRP-blockeraren lika bra effekt på symtomen och inte mer biverkningar än placebo.

Vilka är fördelarna med det nya läkemedlet?
– Ett av problemen med triptanerna är att de ofta leder till biverkningar som tryck över bröstet, förhöjt blodtryck eller hjärtklappning. Därför lämpar de sig inte för patienter med hjärtkärlsjukdom. En fördel med CGRP-blockerarna är att man slipper oroa sig för dessa biverkningar. Det är extra viktigt för personer över 50 då det blir vanligare med kardiovaskulära sjukdomar.
– Under hösten avslutas också en studie där telcagepant testas på patienter med angina och högt blodtryck och de preliminära resultaten visar att det fungerar alldeles utmärkt.

Upptäckten gjordes för 25 år sedan, varför har utvecklingen tagit så lång tid?
– De första fynden gjorde vi 1984 då min forskningsinriktning var mekanismer som reglerar blodflödet i hjärnan. Jag försökte ta reda på vilka signalsubstanser som finns i de kraniella känselnerverna. I dessa nervbanor finns förutom peptiden CGRP även en signalsubstans som kallas substans P. Under hela 80- och 90-talet trodde man att substans P var den viktigaste signalsubstansen i smärtförmedlingen och därför tog företagen fram en rad hämmare av dess receptorer. Men när 90-talet var slut hade ingen av dessa läkemedelskandidater kunnat visa någon som helst effekt på migrän.
– Runt år 2000 började man därför leta efter andra infallsvinklar och Boehringer Ingelheim tog fram den första CGRP-blockeraren som heter olcegepant. En klinisk studie visade att den fungerade alldeles utmärkt, problemet var att den måste injiceras. Då gick Merck vidare och lyckades
ta fram substansen telcagepant med en mindre molekyl som kunde tas oralt.

Kommer behandlingen att bli dyrare än dagens migränmedel?
– Triptanerna är ju dyra läkemedel, men nu har det börjat komma generiska varianter av dem. Jämfört med dessa kommer telcagepant säkert att kosta mer, det är ju som alltid att nya läkemedel är dyrare än äldre läkemedel.

Vilken roll kommer det nya läkemedlet att få i terapin?
– De framtida studierna får väl avslöja om triptanerna passar för vissa patienter och CGRP-hämmare för andra. Triptanerna lämpar sig ju inte för alla, hos en del uteblir effekten och som sagt kan kärlsammandragningarna ge ökad risk för hjärtproblem.