Annons
Lena Eliasson om riskfylld kolesterolsänkning

Lena Eliasson om riskfylld kolesterolsänkning

På vilket sätt kan kolesterol påverka funktionen hos den insulinproducerande betacellen?– Kolesterol har visat sig ha större betydelse för betacellernas funktion än man tidigare trott. Vi har som första forskargrupp kunnat visa att endast en marginell sänkning av halten kolesterol i betacellen rubbar cellens förmåga att svara med ökad insulinfrisättning när blodsockerhalten stiger. De reaktioner […]

8 apr 2009, kl 13:07
0

Annons

På vilket sätt kan kolesterol påverka funktionen hos den insulinproducerande betacellen?
– Kolesterol har visat sig ha större betydelse för betacellernas funktion än man tidigare trott. Vi har som första forskargrupp kunnat visa att endast en marginell sänkning av halten kolesterol i betacellen rubbar cellens förmåga att svara med ökad insulinfrisättning när blodsockerhalten stiger. De reaktioner som vi har studerat sker främst i cellernas membran.

Vad kan det innebära för patienter med diabetes?
– Det kan ha stor betydelse eftersom den främsta orsaken till sjukdomen är just en försämrad förmåga att svara med ökad utsöndring av insulin när blodsockret höjs. Eftersom vår studie visar att betacellens förmåga att utsöndra insulin är känslig för väldigt små förändringar av halten kolesterol är det viktigt att gå vidare och undersöka om blodfettssänkande läkemedel har samma effekt och påverkar insulinutsöndringen hos diabetespatienter.
– Det som kan tala emot det är att den substans som vi använde för att minska kolesterolet i betacellerna verkar direkt på kolesterolhalten i cellens membran till skillnad från blodfettssänkande läkemedel som minskar produktionen av kolesterol.

Kommer ni att testa läkemedel på samma sätt?
– Vi har initierat studier med läkemedel men de har inte kommit igång än.

Hur gick era försök till?
– För att avlägsna kolesterolet i betacellerna använde vi en substans som heter metylbeta-cyclodextrin som verkar direkt på kolesterolhalten i cellens membran. Experimenten utfördes både på enskilda celler och i djurförsök och resultaten var entydiga.

Vilken effekt fick testsubstansen på frisättningen?
– I betacellen ligger insulinet samlat i små blåsor. När sockerhalten i det omgivande blodet stiger frisätts insulinet snabbt genom att blåsorna smälter samman med cellmembranet. I en doktorsavhandling vid vår institution förra året visade Jenny Vikman att dessa blåsor inte kan fästa vid membranet när kolesterolhalten i cellens membran sjunker. I en andra fas av frisättningen börjar insulininnehållande blåsor längre in i cellen att vandra mot membranet. Kolesterolsänkningen påverkar båda faserna negativt.

Ni har använt mycket låga koncentrationer av testsubstansen?
– Ja och det visar att balansen i systemet är mycket känslig. När vi sänkte kolesterolhalten förlorade betacellen mellan 40 och 50 procent av sin förmåga att frisätta insulin. När vi tillförde kolesterol igen så återfick betacellen sin normala insulinutsöndrande kapacitet.

Tror du att läkemedlen ger samma effekt?
– Vi vet inte om kolesterolsänkande läkemedel har samma effekt på betacellerna som vår testsubstans eller om de enbart sänker halten kolesterol i blodet. Men eftersom betacellerna är så känsliga för en liten kolesterolsänkning är det viktigt att gå vidare och pröva deras effekt.
– Om så är fallet kan det bli ett svårt behandlingsval vid typ 2-diabetes. Idag behandlas i stort sett alla diabetiker, oavsett kolesterolnivå, med kolesterolsänkande läkemedel för att förebygga hjärtkärlsjukdom.