Annons

Nya rekommendationer för KOL

Patienter med KOL ska påbörja underhållsbehandling med antikolinerga
läkemedel redan när de första symtomen visar sig. Det skriver
Läkemedelsverket i sina nya behandlingsrekommendationer för KOL som
publiceras idag, onsdag.

8 apr 2009, kl 13:15
0

Annons

KOL-läkemedlen har omgetts av dispyter de senaste åren och diskussionerna har därför varit många när Läkemedelsverket tagit fram nya behandlingsrekommendationer. En fråga har varit huruvida man ska betrakta läkemedlen mot KOL som livsförlängande eller om de bara är symtomlindrande. Studier som TORCH och UPLIFT visar på en minskad mortalitet vid långtidsbehandling med antikolinergika och inhalationssteroider. Men slutsatsen i Läkemedelsverkets rekommendationer är att samtliga behandlingar enbart ska betraktas som symtomlindrande.
? Det finns inte tillräckligt stöd ännu för att säga något annat, säger Lennart Forslund, chef för medicinsk information på Läkemedelsverket.

Frågan om när underhållsbehandling ska sättas in har också varit omdebatterad. I rekommendationerna står nu att långtidsbehandling ska sättas in redan i stadium 1-2 när patienten visar symtom. I första hand ska patienterna behandlas med ett långverkande antikolinergikum och som alternativ eller tillägg kan man pröva långverkande beta-2-agonister.
? Det har funnits en viss diskussion med riskerna med de här läkemedlen, men det har visat sig mest bero på övermedicinering. Men om man tar de här läkemedlen i rätt dos så finns det ingen anledning att inte påbörja medicinering så fort patienten visar symtom. Det finns heller inget som tyder på att läkemedlen tappar i effekt om man använder dem länge, säger Lennart Forslund.

I rekommendationerna är Läkemedelsverket också tydliga med att teofyllin inte ska användas som underhållsbehandling.
? Det är nog inte så många som använder det idag, men vi vill att den behandlingen ska bort helt. Det kan vara motiverat att använda teofyllin i en akut fas, men även där är evidensgraden rätt låg, säger Lennart Forslund.

Experterna som suttit med och tagit fram rekommendationerna redovisar alla någon koppling till de olika läkemedelsföretag som säljer KOL-läkemedel.
? Det här är ett generellt problem som finns, men vi har använt jurister som granskat förhållandena och vi har gjort bedömningar från fall till fall. Det här är ett sådant område där experterna är mer knutna till industrin än andra, säger Lennart Forslund.