Hem Taggar Uppföljning

Tag: Uppföljning

“Uppföljning av godkända läkemedel måste bli bättre”

Läkemedelsverket efterlyser bättre samverkan, kompetensförsörjning och finansiering i en ny rapport.
11 feb 2019, kl 14:00

Hiv-medel granskas efter rapport om fosterskador

Barn vars mödrar ätit bromsmedicinen dolutegravir som gravida tycks ha en ökad risk för ryggmärgsbråck.
21 maj 2018, kl 06:10

Ny metod ska utvärdera läkemedel i klinisk vardag

Pilotprojekt ska testa nya metoder för att förutse den verkliga effekten av läkemedel från kliniska prövningar.
1
11 apr 2017, kl 08:00

Bristande uppföljning av nya cancerläkemedel

Uppföljningen av nya cancerläkemedel är ofullständig. Alla kliniker rapporterar inte som de ska.
19 dec 2016, kl 10:38

Testosteronmedel frias

EMAs säkerhetskommitté finner inget stöd för att läkemedel som innehåller testosteron ökar risken för hjärtsjukdomar.
13 okt 2014, kl 08:58

Långvarig effekt av Lemtrada

Sju av tio ms-patienter som behandlats med Lemtrada har en bibehållen effekt efter fyra år, enligt en uppföljningsstudie.
17 sep 2014, kl 11:57

Bra förutsättningar för uppföljning

Det finns goda förutsättningar för strukturerad uppföljning av nya läkemedel men modellerna kan utvecklas anser Läkemedelsverket. Uppföljning kan också göra Sverige attraktivt för industrin.
18 nov 2013, kl 09:46

Långtidsstudie av blodförtunnare

Astrazeneca ska i höst påbörja en långtidsstudie på sitt blodförtunnande läkemedel (ticagrelor), som i Europa kommer att marknadsföras under namnet Brilique. Läkemedlet väntas bli godkänt av EU om någon vecka.
5 okt 2010, kl 11:17

Få allvarliga biverkningar efter HPV-vaccinering

Biverkningarna hos dem som vaccinerats med Gardasil är inte värre än vad som framkom under de kliniska prövningarna, visar en sammanställning i JAMA. I anslutning till studien publicerar amerikanska forskare skarp kritik mot hur Merck...
1
19 aug 2009, kl 11:51

P-piller har liten påverkan på cancerrisk

En stor brittisk studie har analyserat ett register med 46000 kvinnor. Slutsatsen är att p-piller inte ökar risken för cancer, däremot ses en liten riskminskning.
13 sep 2007, kl 16:31

Försenad registerproposition

Först efter sommaren kommer en proposition om läkemedelsregister.
15 jun 2004, kl 13:18