Annons

Få allvarliga biverkningar efter HPV-vaccinering

Biverkningarna hos dem som vaccinerats med Gardasil är inte värre än
vad som framkom under de kliniska prövningarna, visar en
sammanställning i JAMA. I anslutning till studien publicerar
amerikanska forskare skarp kritik mot hur Merck marknadsfört Gardasil i USA.

19 aug 2009, kl 11:51
1

I juni 2006 godkändes Gardasil i USA för vaccinering mot HPV 6, 11 16 och 18. Kort därefter rekommenderades en allmän vaccinering av flickor mellan 9 och 12 år. Omkring 23 miljoner doser av vaccinet har distribuerats fram till idag och hittills verkar inte allvarliga biverkningar vara något problem.
 
Mindre än en procent av de som vaccinerats har upplevt biverkningar som svimning, yrsel och matthet vilket motsvarar 54 personer av varje 100 000 som fått vaccinet. Omkring 6 procent av de inrapporterade biverkningarna betraktas som allvarliga varav 32 stycken dödsfall.

Siffrorna kommer från en kartläggning som forskare vid Centers for Disease Control and Prevention gjort och som publicerats i JAMA. Forskarna har analyserat runt 12 400 inrapporterade biverkningar sedan godkännandet 2006 fram till december 2008.

Huvudförfattaren Barbara Slade säger till Reuters att antalet biverkningar inte är fler än vad som är vanligt för andra typer av vaccin och påpekar att det inte finns bevis för att de rapporterade dödsfallen orsakats av själva HPV-vaccinet, bara att de inträffat efter vaccinering.

Jämfört med andra vaccin visade studien att komplikationer i form av blodpropp eller svimning var något vanligare för de som fått Gardasil. Men författarna skriver att 90 procent av dessa personer också hade andra riskfaktorer som kan ha påverkat utgången.

Detta nummer av JAMA ägnar en hel del utrymme åt HPV-vaccinering och där finns en artikel skriven av forskare från Columbia University där Merck:s marknadsföring av Gardasil i USA starkt ifrågasätts. Författarna bakom artikeln skriver att flera betydelsefulla organisationer som American Collage Health Association, Society och Gynecologic Oncologist, marknadsfört Gardasil med hjälp av pengar från Merck. Enligt artikeln har företaget bakom vaccinet bekostat utbildning och informationskampanjer som organisationerna bedrivit. De ifrågasätter att de säkerhetstester som gjorts på flickor mellan 11 och 12 inte inkluderat fler än några hundra personer och att nyttan med en omfattande vaccinering kan ifrågasättas.

Charlotte Haug, chefredaktör för tidsskriften Journal of the Norwegian Medical Association skriver i en kommenterande artikel att det finns många frågetecken om nyttan med HPV-vaccin verkligen är större än riskerna.

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. En genomsnittlig amerikanare vaccineras 30-60 gånger under sin livstid… Eftersom varje vaccineringstillfälle innebär en viss risk för oönskade reaktioner så är det inte konstigt att de har många fall av bla neurologiska komplikationer. (GBS etc)

    Är vi också där snart?