Annons
Bristande uppföljning av nya cancerläkemedel

Bristande uppföljning av nya cancerläkemedel

Uppföljningen av nya cancerläkemedel är ofullständig. Alla kliniker rapporterar inte som de ska.

19 dec 2016, kl 10:38
0

När nya, dyra cancerläkemedel introduceras är det viktigt att användningen av dem följs upp på ett strukturerat sätt. Det är nödvändigt både för en nationell kunskapsinhämtning, men också för klinikerna själva där de nya behandlingarna ges. Under ett antal år har det funnits ett nationellt kvalitetsregister för läkemedelsuppföljning inom cancervården.

Men kvalitetsregistret inrapporteringen från olika håll i Sverige är inte fullständig.

– Vi måste göra ett omtag. Vi är inte nöjda med att vi inte har en nationell bild av den lokala delen i införandet, säger Gunilla Gunnarsson, samordnare på SKL och ordförande i Regionala Cancercentrum i samverkan, RCC.

Regionala cancercentrum i samverkan tillsatte därför en utredningsgrupp tidigare i höstas, för att se över hur arbetet kan förbättras. Utredningsgruppen har sett över variabler, och gjort en översyn av hur arbetet ska läggas upp för att alla regioner ska delta i uppföljningen. I januari ska gruppen rapportera sitt arbete.

– Det är viktigt att vi har en jämlik tillgång till nya läkemedel i Sverige och det vill vi följa upp. Det är viktigt att vare sig över- eller underanvända läkemedel, säger Gunilla Gunnarsson.

Det är framför allt nya, dyra läkemedel som det handlar om att följa upp, berättar Gunilla Gunnarsson.

I fredags meddelade regeringen att den kommer att ge medel till SKL för att stödja införandet av strukturer och rutiner som möjliggör uppföljning av nya cancerläkemedel. Det är pengar som ska gå till att göra verklighet av utredningsgruppens förslag, berättar Gunilla Gunnarsson.

– Jag är helt nöjd med överenskommelsen med regeringen, säger Gunilla Gunnarsson, som själv satt i förhandlingen från SKL:s sida. Med utredningsgruppens rapport vill få till en uppföljning som är bra för hela Sverige, och som är enkel och fungerar på klinikerna.

– Vi vill att alla ska delta så vi får veta både hur det går för patienterna och att patienter får rätt tillgång till läkemedel. Vi vill ha en bättre uppföljning än vad vi haft.

Vad som ska finnas med i inrapportering till kvalitetsregistret är en fråga som ska få sitt svar från utredningsgruppen. Samtidigt som man vill ha en bred kunskapsinsamling, gäller det att klinikerna ska klara av arbetet inrapporteringen innebär.

Pengarna från regeringen kommer finnas efter årsskiftet. Men Gunilla Gunnarsson säger att det egentligen inte är pengar som är det stora problemet i det här fallet.

– Det är som alltid att ha kompetenta personer. Det handlar om att friställa kompetens som kan arbeta med detta, säger hon.

Regionala cancercentrum samarbetar på nationell nivå för att tillsammans med landsting och regioner skapa en mer jämlik cancervård i hela landet.

Framför allt är det nya cancerläkemedel som handlagts av NT-rådet som ska följas upp. NT-rådet är en grupp utsedd av landstingens hälso- och sjukvårdsdirektörer, där NT står för nya terapier. Bland gruppens uppgifter finns bland annat att besluta om för vilka läkemedel införande- och uppföljningsprotokoll ska tas fram, rekommendera klinikläkemedel och förskrivningsläkemedel utanför förmånen.