Hem Taggar Cancerbehandling

Tag: Cancerbehandling

Svensk prostatacancervård är ojämlik visar ny studie

Hur bra prostatacancervård en drabbad man får påverkas av hans ekonomi, visar en ny svensk studie.
27 mar 2024, kl 11:00

Rökstopp före cancerterapi lönar sig

Patienter som röker under strålbehandling och viss annan cancerbehandling löper en högre risk för återfall än patienter som inte gör det, enligt en ny rapport.  
10 dec 2021, kl 08:01

Bristande uppföljning av nya cancerläkemedel

Uppföljningen av nya cancerläkemedel är ofullständig. Alla kliniker rapporterar inte som de ska.
19 dec 2016, kl 10:38

Postitivt resultat för cancerläkemedel

Behandlingen med läkemedlet Tagrisso ledde till en förlängd överlevnad med nästan sex månader jämfört med cytostatikabehandling. Astrazeneca presenterade idag resultat från sin studie AURA3.
6 dec 2016, kl 12:39

Cancerläkemedel mot sarkom godkänt

Första kända läkemedlet mot fettvävnadstumören liposarkom som visat en förbättring i överlevnadstid har godkänts av FDA.
1 feb 2016, kl 09:27

Negativa resultat för cancermedel i fas III

Läkemedelskandidat mot bukspottkörtelcancer i fas III motsvarar inte förväntningarna.
14 dec 2015, kl 12:00

Högre överlevnad med ny cancerbehandling

Ny behandling för äldre personer med kronisk lymfatisk leukemi kan vara bättre än befintlig och öka den progressionsfria överlevnaden, enligt en ny studie.
7 dec 2015, kl 11:00

Blodtest hittar och klassificerar cancer

Ett nytt RNA-test kan från en droppe blod upptäcka, klassificera och lokalisera cancer, enligt en ny studie.
16 nov 2015, kl 11:39

Läkemedelsresistens ska undersökas

Varför vissa typer av cancerbehandlingar slutar fungera och patienter utvecklar läkemedelsresistens ska undersökas i nytt projekt.
9 nov 2015, kl 09:54

Cancerläkemedel lovordas för mycket

Media förstorar nyttan av nya cancerläkemedel. Det visar en studie, där forskare har analyserat hur läkemedlen beskrivs i nyhetsartiklar.
3 nov 2015, kl 13:18

Nytt läkemedel mot svårbehandlad leukemi

Hoppfulla resultat för AbbVies och Roches gemensamma behandling mot en form av svårbehandlad leukemi.
14 aug 2015, kl 09:06

Astrazeneca startar tre nya samarbeten

Astrazeneca satsar brett på att få fram nya cancerbehandlingar genom att teckna tre nya avtal på en vecka.
11 aug 2015, kl 10:45

Imbruvica subventioneras endast för en indikation

Imbruvica igår i högkostnadsskyddet för behandling mot kronisk lymfatisk leukemi men inte mot mantelcellslymfom.
22 jun 2015, kl 08:32

Framgångsrika immunterapier i fokus

Lovande resultat från flera olika immunterapier mot cancer presenterades vid ASCO-konferensen.
3 jun 2015, kl 09:00

Astrazeneca och Lilly samarbetar mot cancer

Genom att kombinera var sitt läkemedel hoppas Astrazeneca och Lilly hitta en ny cancerbehandling.
29 maj 2015, kl 10:00

Hjälp mot neuroendokrina tumörer

Cancerläkemedlet Afinitor ger en signifikant förlängd progressionsfri överlevnad vid neuroendokrina tumörer.
27 maj 2015, kl 07:15