Annons

Cancerläkemedel mot sarkom godkänt

Första kända läkemedlet mot fettvävnadstumören liposarkom som visat en förbättring i överlevnadstid har godkänts av FDA.

1 feb 2016, kl 09:27
0

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, har godkänt läkemedlet Halaven, eribulinmesylat, för behandling av personer med liposarkom, en form av fetthaltig mjukdelstumör. Liposarkom är en relativt vanlig mjukdelssarkom som utgår från fettvävnad. Läkemedlet godkänns som behandling för patienter vars tumör inte går att operera bort, är metastaserade eller som tidigare fått cytostatikabehandling med antracyklin.

– Halaven är det första godkända läkemedlet för patienter med liposarkom som har visat en förbättring i förlängd överlevnad, säger Richard Pazdur, chef för hematologi och onkologiprodukter på FDAs avdelning för läkemedelsutvärdering och forskning, i ett uttalande på myndighetens hemsida.

Vidare konstaterar han att uppgifter som FDA granskat visar att läkemedlet ökar överlevnaden med cirka sju månader.

– Patienter erbjuds ett kliniskt betydelsefullt läkemedel, säger han.

Effekten och säkerheten av Halaven har utvärderats i kliniska prövningar med 143 deltagare med avancerad liposarkom som var inoperabla eller hade spridit sig till närliggande lymfkörtlar eller andra delar av kroppen och som behandlats med kemoterapi.

Deltagarna behandlades antingen med Halaven eller en annan kemoterapi, dakarbazin. Behandlingen varade till dess att sjukdomen spreds eller till dess att personerna inte längre tolererade biverkningarna av behandlingen. Medianöverlevnaden för patienter som fick Halaven var 15,6 månader jämfört med 8,4 månader för dem som fick dakarbazin.

Halaven marknadsförs av företaget Eisai.