Annons
Postitivt resultat för cancerläkemedel

Postitivt resultat för cancerläkemedel

Behandlingen med läkemedlet Tagrisso ledde till en förlängd överlevnad med nästan sex månader jämfört med cytostatikabehandling. Astrazeneca presenterade idag resultat från sin studie AURA3.

6 dec 2016, kl 12:39
0

Tagrisso är ett målinriktat cancerläkemedel som innehåller den aktiva substansen osimertinib som tillhör cancerläkemedelsklassen proteinkinashämmare.

Resultatet från den randomiserade fas III-studien AURA3, som var den första i sitt slag, stödjer att Tagrisso kan bli standard vid andra linjens behandling av patienter med en särskild slags icke småcellig lungcancer.

Resultaten presenterades vid en konferens om lungcancer i Wien och har även publicerats i The New England Journal of Medicine.

Ronny Öhman, överläkare på Lung- och allergikliniken vid Skånes Universitetssjukhus och huvudprövare i Sverige för den aktuella studien, kommenterar resultaten i ett pressmeddelande.

– Resultaten visar att osimertinib är effektivare och bättre tolererad i en direkt jämförelse med cytostatika, som tidigare utgjort standardbehandling för denna patientgrupp. Osimertinib bör därför ses som standardbehandling till patienter med lungcancer där EGFR-mutation påvisats och där patienten utvecklat T790M resistensmutation under pågående behandling med förstahandsmedlen.

Hos patienter med metastaser i centrala nervsystemet visade resultaten att 34 procent av dessa också hade signifikant bättre progressionsfri överlevnad vid behandling med osimertinib jämfört med de som behandlades med dubbel platinumbaserad cytostatikabehandling, 8,5 månader jämfört med 4,2 månader. 

Progressionsfri överlevnad innebär att patienterna lever längre utan att sjukdomstillståndet förvärras under tiden.

Osimertinib blev godkänt för vuxna patienter med T790M mutationspositiv icke-småcellig lungcancer, oberoende av tidigare behandling med en EGFR-tyrosinkinashämmare, av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA i februari i år.