Annons

Långtidsstudie av blodförtunnare

Astrazeneca ska i höst påbörja en långtidsstudie på sitt blodförtunnande läkemedel (ticagrelor), som i Europa kommer att marknadsföras under namnet Brilique. Läkemedlet väntas bli godkänt av EU om någon vecka.

5 okt 2010, kl 11:17
0

Cirka 21 000 patienter ska ingå i den uppföljningsstudie som Astrazeneca påbörjar under hösten. I studien ska patienter som haft en hjärtattack ingå för att studera om en kombination av ticagrelor och acetylsalicylsyra förbättrar prognosen jämfört med patienter som enbart får ASA-behandling. Behandlingen ska pågå under minst ett år.

Astrazeneca har stora förhoppningar på sin blodförtunnare som enligt läkemedelsanalytiker kommer att omsätta cirka två miljarder dollar.
I Europa förväntas läkemedlet bli godkänt mycket snart. I USA förväntas FDA komma med sitt utlåtande i mitten av december.