Hem Taggar Riksrevisionen

Tag: Riksrevisionen

Fusk vid förskrivning kostar samhället miljoner

Bara på två månader betalades 20 miljoner ut i felaktiga subventioner för diabetesläkemedlet Ozempic.
14 dec 2023, kl 10:28

Granskar statlig tillsyn av medicintekniska produkter

Riksrevisionen har startat en granskning av hur statliga myndigheter sköter tillsynen av medicinteknik.
9 jun 2023, kl 09:07

Kritiserar sekretesshinder för effektiv apotekstillsyn

Riksrevisionen är kritisk mot att regeringen inte löst problemet trots påpekanden från ansvariga myndigheter.
19 maj 2022, kl 11:53

Svalt svar från regeringen på riksrevisionens kritik

De rekommenderade insatserna kring subventioneringen av läkemedel pågår redan, menar regeringen.
4 nov 2021, kl 12:50

Granskar statens tillsyn av läkemedelshandeln

Syftet med Riksrevisionens granskning är att se om den statliga tillsynen av försäljningen är effektiv.
27 sep 2021, kl 09:53

TLV håller med om att bättre uppföljning behövs

TLV:s generaldirektör kommenterar Riksrevisionens kritik om uppföljningen av hur läkemedlen används.
18 maj 2021, kl 07:15

E-hälsomyndighetens årsredovisning får kritik

Riksrevisionen kritiserar ett flertal myndigheters och andra organisationers årsredovisningar för 2018.
29 mar 2019, kl 09:54

Sverige behöver en kris-
beredskap för läkemedel

Det saknas ett övergripande ansvar för läkemedels-
försörjning vid en större kris, bloggar Karin Meyer.
9 maj 2018, kl 10:13

Regeringen sågar kritik mot Läkemedelsverket

Riksrevisionens kritik om myndighetens verksamhet vinner inget stöd i regeringskansliet.
29 nov 2016, kl 11:35

Läkemedelsverket: Kritiken i rapporten är missriktad

Riksrevisionens skarpa kritik mot Läkemedelsverket för bland annat brister i granskningen av läkemedel är osaklig, menar myndigheten.
10 jun 2016, kl 11:53

Granskar statens roll för läkemedelsinformation

Statliga myndigheter utbyter inte producentoberoende information tillräckligt effektivt, anser Riksrevisionen och startar en granskning.
25 feb 2014, kl 10:04

Statens roll inom läkemedelområdet granskas

Syftet är att ta reda på om staten säkerställer ett ändamålsenligt utbud av läkemedel och information kring dessa.
10 jan 2014, kl 17:15