Annons
Granskar statlig tillsyn av medicintekniska produkter

Granskar statlig tillsyn av medicintekniska produkter

Riksrevisionen har startat en granskning av hur statliga myndigheter sköter tillsynen av medicinteknik.

9 jun 2023, kl 09:07
0

Annons

Statens tillsyn av medicintekniska produkter spelar en viktig roll för att de är säkra för patienter och andra användare. Det framhåller Riksrevisionen som har inlett en granskning av hur bra den här tillsynen fungerar.

Riksrevisionen väljer detta granskningsområde eftersom säkra medicintekniska produkter ”är centralt för människors liv och hälsa”. Samtidigt är marknaden omfattande och komplex med en lång rad av vitt skilda produktkategorier.

Allt ifrån plåster till AI-system kan vara medicinteknik och produkterna är indelade i olika riskklasser och kategorier som avgör vilka krav som ställs på produkten. Den statliga myndighet som främst har tillsynsansvar för medicintekniska produkter är Läkemedelsverket.

Effektiv tillsyn av medicintekniska produkter?

Enligt Riksrevisionen finns det en underrapportering av tillbud och olyckor med medicintekniska produkter. Detta kan leda till att fel inte blir åtgärdade vilket hotar patientsäkerheten.

Nu vill myndigheten därför granska om statens tillsyn av medicintekniska produkter är effektiv. Det finns ännu ingen deadline för granskningen.

I fjol kom Riksrevisionen med en granskningsrapport om statens tillsyn av apotek och övrig handel med läkemedel. Myndigheten ansåg att denna tillsyn måste bli mer effektiv och lyfte fram olika brister.

En viktig orsak till ineffektiviteten var, enligt Riksrevisionen, att sekressregler hindrar berörda tillsynsmyndigheter att samarbeta med varandra fullt ut.

– Konsekvensen är försämrad patientsäkerhet och missbruk av statens och regionernas medel eftersom läkemedelsförmånerna och andra subventioner av läkemedel kan utnyttjas av oseriösa aktörer, sa då riksrevisor Helena Lindberg.