Hem Taggar Kartläggning

Tag: Kartläggning

Narkolepsi spåras till vissa Pandemrix-sändningar

Vissa sändningar av Pandemrix kan ha gett ökad risk för narkolepsi. Det visar en kartläggning av Narkolepsiföreningen.
1 jun 2012, kl 12:15

TLV vill utveckla prissättning

Idag, onsdag, presenterar TLV en rapport där de analyserat prissättningsmodeller. De har hittat flera sätt som prissättningen av läkemedel kan bli mer effektiv på. En del är att göra genomgångarna av läkemedel mer effektiva.
30 sep 2009, kl 12:20

Djuren en del av MRSA-problemet

För att komma åt spridningen av MRSA-bakterier har tre europeiska myndigheter gjort en gemensam analys av djurhållningens roll i resistensspridningen. Slutsatsen är att djuren kan vara spridare av resistens och att vissa antibiotika därför ska...
17 jun 2009, kl 11:35

Djuren en del av MRSA-problemet

För att komma åt spridningen av MRSA-bakterier har tre europeiska myndigheter gjort en gemensam analys av djurhållningens roll i resistensspridningen. Slutsatsen är att djuren kan vara spridare av resistens och att vissa antibiotika därför ska...
17 jun 2009, kl 11:35

Omregleringen blir forskningsföremål

Konkurrensen på den svenska läkemedelsmarknaden granskas. Med hjälp av pengar från Konkurrensverket ska ekonomer vid Handelns Utredningsinstitut kartlägga hur konkurrensen mellan originalläkemedel, generika och parallellimport fungerar och hur den påverkas av omregleringen.
1
16 jun 2009, kl 14:03

EU misstänker konkurrensbrott inom läkemedelsindustrin

EU-kommissionen har påbörjat en granskning av hela läkemedelssektorn för att undersöka om konkurrensen fungerar som den ska. Det minskade antalet nya substanser på marknaden kan bero på att stora företag missbrukar sin ställning menar kommissionen.
16 jan 2008, kl 16:09

Enkät kartlägger läkarens förskrivningsmönster i detalj

Läkemedelsindustrin använder sig av flera metoder för att nå ut till förskrivarna med information om sina produkter. En sådan är Enkät Läkemedel 2004, vars resultat ger industrin en tydligare bild över förskrivarnas...
23 aug 2004, kl 16:05