Annons

Djuren en del av MRSA-problemet

För att komma åt spridningen av MRSA-bakterier har tre europeiska
myndigheter gjort en gemensam analys av djurhållningens roll i
resistensspridningen. Slutsatsen är att djuren kan vara spridare av
resistens och att vissa antibiotika därför ska användas enbart på
människor.

17 jun 2009, kl 11:35
0

Annons

Den gemensamma rapporten från Eureopeiska läkemedelsverket (EMEA), livsmedelsverket (EFSA) och smittskyddsmyndigheten (ECDC) kommer som ett svar på en fråga från EU-kommissionen. Uppgiften var att reda ut vilken roll produktionsdjur och husdjur har i spridningen av MRSA-bakterier.

Slutsatsen i rapporten är att djurhållningen kan vara en viktig källa till spridning av resistens, olika stammar av MRSA kan förflyttas från djur till människor via maten och via de personer som arbetar med djuren. Därför rekommenderar de tre myndigheterna att antibiotikaanvändningen bland produktionsdjur ska kontrolleras så tidigt som möjligt i kedjan.

De konstaterar också att de antibiotika som fortfarande fungerar mot MRSA bör användas mycket restriktivt hos djuren. Det är viktigare att se till att bakterierna inte blir resistenta mot ytterligare antibiotika än att behandla djuren konstaterar myndigheterna i rapporten.