Bra med en aktiv opposition

Med två veckor kvar till omregleringen är
ansvarige statssekreterare Dan Ericsson (KD) nöjd. Men omregleringen
har varit besvärligare än han först trodde.Samtidigt menar han att mycket av kritiken är rena pr-trick.

17 jun 2009, kl 11:04
0

Annons

Är du nöjd med processen så här långt?
– Med tanke på att omregleringen har inneburit så pass mycket obruten mark tycker jag att processen har gått överraskande väl och att vi ligger bra i tid. Det har ju varit väldigt många olika intressen som dragit åt olika håll men nu tycker jag att vi har nått en någorlunda samstämmighet.

Vilka har varit de största svårigheterna med omregleringen?
– Det sägs att djävulen finns i detaljerna och det stämmer ganska bra här. Det var betydligt mycket mer som var tvunget att regleras i lagen än vad vi föst trott. Tittar man på den här frågan på djupet ser man att det ett enormt arbete som har utfört både av regeringskansliet och av myndigheter och inte minst av Apoteket AB.

Det har hörts kritik om att tidsmarginalen varit för snäv. Vad tycker du om det?
– Utifrån de förutsättningar vi hade när jag tog över frågan tycker jag att vi har gjort det bra. Vissa delar har fått dra ut på tiden eftersom det är viktigare att det blir rätt än att det går snabbt. Vi har velat ha både hängslen och livrem för ingenting får gå fel i en sådan här process. Men jag tycker ändå att vi har haft tempot uppe.

Listan på vilka receptfria läkemedel som ska få säljas i dagligvaruhandeln har inte kommit än. Flera av de blivande apoteksaktörerna menar att den är avgörande för om det blir lönsamt att etablera sig. Förstår du dem?
– Riksdagen fattade ju beslut i frågan nyligen och Läkemedelsverket jobbar på det.  Det är många som tycker mycket och i slutändan kommer de nog bli nöjda.
– I sådana här processer är det så att olika parter förespråkar sina egna intressen och driver dem så långt det är möjligt. Jag tror att den här omregleringen har bidragit till en hel del klirr i kassorna för de pr-byråer som står bakom många av intressenterna. Jag är ganska kallsinnig till den typen av synpunkter.

Hur ser du på att det statliga entreprenörsbolaget får konkurrens av Farmacevtföretagarna som också planerar ett koncept för egenföretagare?
– Jag ser ingen nackdel i att det blir fler småentreprenörer på marknaden och jag har ägnat mycket tid och kraft åt att lyssna på just Farmacevtföretagarna. Vi vill försäkra oss om att det finns tillräckligt med små aktörer och har skapat en stödstruktur för att det inte enbart ska bli några stora kedjor. Om Farmacevtföretagarna bjuder på ett kluster ser jag det bara som positivt.

Finns det någon chef utsedd för det statliga entreprenörsbolaget?
– Nej inte än men det arbetas på det.

När kan det första nya apoteket slå upp sina dörrar?
– Min bedömning är att det blir i oktober-november.

Nyligen presenterade Läkemedelsverket siffror på att handlarnas egenkontroll för försäljning av nikotinläkemedel fungerar dåligt. Hur undviker ni att det blir likadant med övriga receptfria läkemedel?
– Jag såg just uppgifter om detta och det var färsk info för mig. Departementet ska undersöka om det finns brister som vi bör titta närmare på men jag har inte mer underlag för tillfället.

Är du orolig för oppositionens hot om att riva upp reformen?
– Nej, jag vet att det finns många i oppositionen som ser positivt på att vi gör det här. Kritiken har avklingat med tiden när planerna har blivit kokreta och vi har visat att det finns ett enormt starkt säkerhetstänkande genom hela reformen.
– Mycket av kritiken har kokat ner till att vi har lite olika syn på själva prismodellen annars finns en ganska stor enighet. Det är bra att vi har en aktiv opposition som är kritiska, det gör att vi tänker igenom alla frågor så att det blir bra i slutändan.

Läs också tidigare intervjuer med profiler inom apoteksomregleringen:
090429 Apotekets HR-chef Monica Höglind
090506 Omstruktureringsbolagets vd Eva-Britt Gustafsson
090513 Läkemedelsverket inspektionsenhet, Erica Hagblom
090520 Farmacevtföretagarna, Lennart Axelsson
090527 Servicebolagets vd, Ylva Hambraeus Björling
090603 Apotekets omregleringsorganisation, Stefan Gustafsson
090610 Apotekets internationella chef,
Thony Björk
090617 TLV:s apoteksansvarige, Magnus Thyberg