Splittrad inställning till omreglering

De allra flesta i Sverige känner idag till att apoteksmonopolet är på
väg bort visar en ny marknadsundersökning. Men inställningen till den
nya marknaden är blandad.

17 jun 2009, kl 10:04
1

Annons

Enligt en marknadsundersökning som företaget Gfk gjort är 35,5 procent av svenskarna positivt inställda till att apoteksmarknaden avregleras och 30,3 procent är negativa. Resten är neutrala.
Undersökningen visar också att kunskapen om att monopolet snart försvinner är hög, hela 92,4 procent anger att de känner till det.

De som inte gillar omregleringen är rädda för sämre service och säkerhet, de som är positiva tycker istället att konkurrensen kommer att leda till lägre priser och bättre öppettider.

En femtedel av de som svarade på undersökningen säger att de fortsättningsvis bara kommer att köpa sina läkemedel hos Apoteket AB. Ungefär 75 procent svarade istället att de kommer nyttja både Apoteket AB och de nya apoteken.

De som var tillfrågade i undersökningen hör till Gfk:s panel på 100 000 personer som de satt samman och som får svara på frågor via webben.

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer