Omregleringen blir forskningsföremål

Konkurrensen på den svenska
läkemedelsmarknaden granskas. Med hjälp av pengar från Konkurrensverket
ska ekonomer vid Handelns Utredningsinstitut kartlägga hur konkurrensen
mellan originalläkemedel, generika och parallellimport fungerar och hur
den påverkas av omregleringen.

16 jun 2009, kl 14:03
1

Annons

Parallellimporterade läkemedel anses ofta vara viktig för att pressa priserna och öka konkurrensen för orginalläkemedel, men forskningen är bristfällig. Med målet att öka kunskapen kring frågor som rör konkurrens och offentlig upphandling satsar Konkurrensverket totalt 13 miljoner kronor på nio olika forskningsprojekt.

En del av potten går till Niklas Rudholm och hans medarbetare på Handelns Utredningsinstitut, HUI. I tre delprojekt ske de ta reda på hur konkurrensen på läkemedelsmarknaden ser ut.
– Ur ett ekonomiskt perspektiv har det forskats väldigt lite om hur parallellimporterade läkemedel påverkar konkurrensen på läkemedelsmarknaden, det finns bara ett fåtal studier. Vi ska med hjälp av bland annat data om läkemedelsförsäljningen studera hur konkurrens från parallellimporterade läkemedel påverkar priset på direktimporterade och inhemskt producerade läkemedel, säger Niklas Rudholm, professor i nationalekonomi vid HUI.

I ett av projekten ska forskarna titta på hur konkurrensen mellan originalläkemedel och andra substanser inom samma terapiområde fungerar. En fråga som varit aktuell nyligen i samband med när Gsk förvärvade företaget Tika och därmed blev det enda företag som säljer receptfritt paracetamol i Sverige.
– En stor del av litteraturen jämför originalläkemedel med generika men inte hur till exempel paracetamol konkurrerar med andra substanser som behandlar liknande tillstånd. Det är viktigt till exempel när Konkurrensverket ska ta ställning till sammanslagningar av företag säger Niklas Rudholm.

En annan del i projektet ska undersöka vilken effekt omregleringen av apoteksmarknaden får på priserna.
– Det finns farhågor om att parallellimportörer ska drabbas negativt på den nya marknaden eftersom företagen får rätt att sälja direktimporterade läkemedel till rabatterat pris till Apoteken. Genom att vara med från start och samla in data kan vi sedan utvärdera om det verkligen blev så, säger Niklas Rudholm.

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer