TLV vill utveckla prissättning

Idag, onsdag, presenterar TLV en rapport där de analyserat
prissättningsmodeller. De har hittat flera sätt som prissättningen av
läkemedel kan bli mer effektiv på. En del är att göra genomgångarna av
läkemedel mer effektiva.

30 sep 2009, kl 12:20
0

Annons

Ett av de uppdrag som Tandvårds- och läkemedelsförmånsnämnden, TLV, fick av regeringen under 2008 var att se över hur prissättningen av läkemedel kan vidareutvecklas. Målet är att få ut så mycket hälsa som möjligt för skattepengarna. I dag kommer myndigheten med en delrapport där de kartlagt vad som finns att göra och möjliga tillvägagångssätt.

En viktig del är att de genomgångar av läkemedelssortimentet som TLV gör ska snabbas på. Dessa har fått kritik för att vara långsamma och ineffektiva.
– Hittills har vi utgått från försäljningsvärdet 2003 och delat in läkemedlen i 49 grupper utifrån det. Nu ska vi se om vi bör prioritera på annat sätt. Det blir också en ordentlig processgenomgång för att se om det finns flaskhalsar, säger Thord Redman, avdelningschef läkemedel på TLV.

I arbetet med genomgångarna har TLV också inlett diskussioner med landstingshuvudmännen för att se om de är nöjda med den information de får av TLV.
– Det är väldigt viktigt att förskrivarna vet vad som gäller vid till exempel begränsad subvention och vi är intresserade av att veta hur de vill ha informationen presenterad för sig, säger Thord Redman.

I våras genomförde TLV i samarbete ed Läkemedelsindustriföreningen, Lif, en engångssänkning av originalläkemedel som har generisk konkurrens med 65 procent. I rapporten skriver TLV att detta nu permanentas så att alla originalprodukter får priset automatiskt sänkt så fort de utsätts för generisk konkurrens. Exakt hur detta ska gå till och hur stora sänkningar det handlar om ska presenteras under hösten.

Övriga moment där TLV identifierat problem är exaktheten i den hälsoekonomiska dokumentation som ligger till grund för subventions- och prisbedömningarna där det finns brister. Data i ansökningarna för subvention bygger på kliniska prövningar som inte alltid speglar hur läkemedlet används kliniskt. TLV ska enligt rapporten bli bättre på att följa läkemedel under hela livscykeln på marknaden för att hålla koll på nya indikationsområden och förändrade försäljningsvolymer.

– Vi har nu dammsugit marknaden på verktyg som kan användas för att förbättra den värdebaserade prissättningen av läkemedel. Nu ska vi se hur dessa kan användas och återkomma till regeringen med konkreta förslag i slutet av året, säger Thord Redman.

Senast den 31 december ska TLV i en slutredovisning till regeringen föreslå hur myndigheten anser att prissättningen ska utvecklas, och vad det kräver i form av lagändringar.