Annons

Inhalerat vaccin gör det enklare i u-länder

Forskare är på god väg att utveckla mässlingsvaccin som kan inhaleras istället för att injiceras. Något som kan få stor betydelse för vaccinationerna i utvecklingsländer.

29 sep 2009, kl 15:14
0

Annons

Idag är injicerat flytande vaccin den metod som används för att vaccinera mot mässling. Men den formuleringen av vaccinet är svår att lagra, dyr att transportera och det finns uppenbara risker att det förorenas under leverans till utvecklingsländer.
Forskare tycks nu vara på väg att finna andra vaccinationsmetoder.

Vid University
of Colorado har forskaren Robert Sievers tillsammans med kollegor börjat utveckla en metod som gör det möjligt att inhalera vaccinet istället. Det inhalerade vaccinet har visat sig effektivt vid försök på djur. Nästa år ska försök på människa inledas i Indien, där närmare hälften av världens mässlingsfall inträffar.

Forskare vid
Aridis Pharmaceuticals arbetar också tillsammans med den ideella stiftelsen PATH med att utveckla en stabil mässlingsformulering som kan inandas istället för att injiceras. Resultaten hittills tyder på att pulvret är stabilt under två månader vid 37 grader Celsius, vilket överträffar Världshälsoorganisationen WHO:s krav.
Den farmacevtiska forskningen kommer att presenteras i november vid den årliga konferens som American Association of Pharmaceutical Scientists anordnar i Los Angeles.