Elektronisk bevakning av Pandemrix

För att förstärka övervakningen av vaccinet Pandemrix kan vården anmäla biverkningar till Läkemedelsverket elektroniskt.

29 sep 2009, kl 12:43
0

Annons

Sedan tidigare kan konsumenter rapportera biverkningar av läkemedel elektroniskt direkt till Läkemedelsverket. När massvaccinationerna mot H1N1 nu börjar utökar myndigheten tjänsten så att också vårdpersonal kan använda e-tjänsten. Biverkningar av vaccinet Pandemrix och antivirala läkemedel är de man vill ha via e-tjänsten direkt till Läkemedelsverket istället för via de regionala centra som vården annars rapporterar till.

Med den elektroniska
tjänsten kan man lättare hantera en ökad mängd rapporter och snabbare informera vaccinatörer och allmänhet om något skulle avvika från den kända biverkningsprofilen.
Kända biverkningar är milda influensabesvär och lokala reaktioner.

Läkemedelsverket uppmanar vården att speciellt rapportera till exempel utebliven effekt, samt biverkningar vid vaccination av äldre, barn och riskgrupper.