Hem Taggar Säkerhet

Tag: Säkerhet

Ännu en varning för vanlig astmamedicin

Montelukast, en vanlig astmamedicin, kan ge allvarliga biverkningar. I Sverige ökar förskrivningen.
2 maj 2024, kl 12:00

Felaktiga hjärtimplantat kan oväntat ladda ur

Läkemedelsverket kräver att Medtronic Inc ska varna för ett fel som kan uppstå i hjärtimplantat från företaget.
6 dec 2019, kl 15:44

Biologiska läkemedel ska övervakas bättre

Den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, har kompletterat sina riktlinjer för att få en bättre övervakning av biologiska läkemedel.
18 aug 2016, kl 10:50

Standardiserade förpackningar upphandlade

Några läkemedel ska nu börja levereras i standardiserade förpackningar för att minska risken för förväxlingar.
4
1 jun 2015, kl 10:41

Säkerhetssignaler översätts till alla EU-språk

EMA vill att ny säkerhetsformation når alla snabbt efter att uppdateringar gjorts på grund av säkerhetssignaler.
24 feb 2015, kl 11:51

Fokus på läkemedelssäkerhet

Hur är Sveriges beredskap för ebola och hur kommuniceras nytta-riskbalansen bäst till patienter? Det kommer att diskuteras under Läkemedelskongressen.
14 okt 2014, kl 08:10

Testosteronmedel frias

EMAs säkerhetskommitté finner inget stöd för att läkemedel som innehåller testosteron ökar risken för hjärtsjukdomar.
13 okt 2014, kl 08:58

Nya läkemedel får triangel

Från och med i höst kommer vissa läkemedel att märkas med en upp-och-nervänd triangel. Märkningen ska uppmana till biverkningsrapporter.
26 apr 2013, kl 13:47

Måste meddela i tid om försäljningsstopp

Den som vill dra in ett godkänt läkemedel tillfälligt eller permanent måste anmäla orsaken till Läkemedelsverket minst två månader innan. Det föreslås i en proposition.
3 apr 2013, kl 16:31

Fransk myndighet riskerar åtal

Den franska läkemedelsmyndigheten riskerar åtal för dråp till följd av vårdslöshet kring ett diabetesläkemedel.
25 mar 2013, kl 17:47

Risken med kodein till barn granskas

Den nya kommittén inom den europeiska läkemedelskommittén, PRAC, har precis börjat arbeta. PRAC ska ta hand om säkerhetsfrågorna. Nu granskar kommittén risker med att ge små barn kodein.
9 okt 2012, kl 10:12

Säkrare förpackningar

Standardiserade förpackningar är ett sätt att minska risken för förväxling av mediciner. Nu ska en pilot med krav på sådana testas.
12 sep 2012, kl 15:46

MS-läkemedlet blir kvar

Gilenya för behandling av MS dras inte in. Däremot begränsas vilka patienter som ska behandlas.
23 apr 2012, kl 13:15

Anne Hiselius prisas

Anne Hiselius, apotekare vid landstinget i Jönköping får Apotekaresocietetens Rune Lönngrenspriset 2010. Priset delas ut under Läkemedelskongressen som börjar idag.
8 nov 2010, kl 11:24

Slidprov säkrare än urinprov som klamydiatest

Med prov från slidan upptäcks något fler fall av klamydia än med urinprov. Men det är viktigt att vara lyhörd för vad kvinnorna själva vill använda, det menar SBU som utrett testerna.
1
3 nov 2010, kl 11:25

Rapportering av felexpedieringar påverkar patientsäkerheten

Efter omregleringen av apoteksmarknaden saknas ett nationellt system för rapportering av fel som begås på apoteken. Att rapporteringen fungerar är viktig för patientsäkerheten enligt en avhandling från Uppsala universitet.
24 sep 2010, kl 13:52