Annons

Standardiserade förpackningar upphandlade

Några läkemedel ska nu börja levereras i standardiserade förpackningar för att minska risken för förväxlingar.

1 jun 2015, kl 10:41
4

Till vänster den gamla förpackningen för cefalosporiner. De till höger har den nya märkningen med bland annat färgplattor bakom styrkan ochg det generiska namnet mer framträdande.

Det är vissa cefalosporiner och koncentrerade elektrolyter som upphandlats och nu ska börja levereras i förpackningar speciellt utformade för att minska risken för felhantering och förväxling.

Förpackningarna är inte helt identiska, det finns skillnader beroende på tillverkare. Men designen är utformad utifrån vissa principer för att minska riskerna vid byte av tillverkare.
Till exempel får det generiska namnet en mer framträdande plats än varunamnet, olika styrkor av samma läkemedel markeras med färgplattor i olika färger och högriskläkemedel får särskilda standardiserade varningsmarkeringar.

Projektet med säkrare förpackningar beslutades 2012.  Att det tagit sådan tid beror bland annat på landstingens ovana vid gemensamma upphandlingar, enligt Pelle Gustafson, chefsläkare på patientförsäkringen LÖF som är en av organisationerna bakom initiativet.
– Men nu kommer de standardiserade förpackningarna att börja rullas ut i de flesta landsting och regioner. Några sitter fortfarande på gamla upphandlingar som gäller något år till. Men 14 av 21 landsting och regioner är med från start, säger Pelle Gustafsson.
Även om det kan bli svårt på grund av mörkertalet ska man försöka följa upp förändringen och mäta om förväxlingarna blir färre, säger Pelle Gustafson.
– Och vi ska också försöka fånga vad användarna, de som administrerar de här läkemedlen tycker om de nya förpackningarna.

Upphandlingen med standardiserade förpackningar gäller för fyra år. Om det blir en förlängning och en utvidgning med fler preparat beror på vilka erfarenheterna blir, säger Pelle Gustafson.
– Ser vi tydliga positiva effekter kan vi gå vidare snabbt. Men inget är planerat i dagsläget.

4 Kommentarer

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Det låter intressant! Har bara en åsikt i frågan – snälla, lägg av med alla blisterförpackningar! När man tar flera olika mediciner och har skåpet fullt, retar man sig på att det är bökigt att få ut tabletterna, och att förpackningen tar två gångier så stor plats som den skulle ha gjort om det varit en BURK med pillren. Jag hatar blisterförpackningar!

  2. Håller med Aina Keijser till fullo!
    Dessa blisterförpackningar är ett gissel, de är absolut inte kundvänliga.
    Men jag hyser ingen större förhoppning om att tillverkarna tar till sig denna kritik. De har ju investerat kapital i dessa förpackningsmaskiner, så kundnyttan får nog komma i andra hand.

  3. Hoppas ni på LmV kommer med kommentarer från kursen/sammankomsten om:

    Läkemedelsförpackningar 2015, Patientnytta i förpackningen ? användbarhet och säkerhet

  4. Men ägna en tanke åt de hållbarhetstekniska skälen för blisters! Vilket var hönan, och vilket var ägget när investeringsbesluten om förpackningsmaskinerna togs?