Hem Taggar Säkerhet

Tag: Säkerhet

FDA kollar prostatamedel

Det amerikanska läkemedelsverket FDA kommer att se över säkerheten med en viss typ av läkemedel mot prostatacancer. Det handlar om så kallade GnRH-agonister som misstänks kunna ge en ökad risk för diabetes...
5 maj 2010, kl 12:04

Elektronisk bevakning av Pandemrix

För att förstärka övervakningen av vaccinet Pandemrix kan vården anmäla biverkningar till Läkemedelsverket elektroniskt.
29 sep 2009, kl 12:43

Apotekare minskar risken för biverkningar

Om patienter med kardiovaskulär sjukdom får information om sina läkemedel av en apotekare minskar risken för biverkning och fel. Det är slutsatsen av en amerikansk studie av 800 öppenvårdspatienter.
1
29 apr 2009, kl 18:18

Nya föreskrifter om celler och vävnader för tillverkning av läkemedel

Den 1 juli i år trädde nya lagar i kraft om hanteringen av mänskliga vävnader och celler. Nu presenterar Läkemedelsverket sina föreskrifter som ska komplettera lagarna.
14 nov 2008, kl 16:53

FDA uppmärksammar dödsrisk vid Eprexbehandling

FDA har vid en genomgång av säkerhetsföreskrifterna för blodbristläkemedlet Epex fått uppgifter om en ökad dödsrisk. Risken gäller strokepatienter som drabbats av ischemisk stroke och som fått behandling med Epex under tre dagar.
29 sep 2008, kl 12:51

FDA publicerar lista på läkemedel med svåra biverkningar

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA publicerar en lista med läkemedel som utreds extra noga vad gäller säkerheten. Listan finns på myndighetens hemsida och väcker upprörda känslor hos vissa i branschen.
8 sep 2008, kl 12:12

Ökade restriktioner för behandling med EPO

En utredning inom EU har lett till restriktioner för behandling med EPO hos personer med njursvikt och cancer. Men fördelarna är fortfarande fler än nackdelarna.
26 aug 2008, kl 10:54

Förorenat heparin får användas

Klexane innehållande små mängder av heparinföroreningen översulfaterat kondroitinsulfat får användas tills tillräckligt mycket okontaminerat heparin har nått marknaden, menar det europeiska läkemedelsverkets kommitté för humanläkemedel, CHMP. Men i Sverige är alla förorenade tillverkningssatser indragna.
9 jun 2008, kl 15:09

Pfizer till motattack om Champix

Pfizer satsar nu på en stor informationskampanj i USA om de positiva egenskaperna med rökavvänjningsmedlet Champix. Kampanjen är ett svar på förra veckans alarmerande rapport om medlets biverkningar.
30 maj 2008, kl 12:50

Alarmerande rapport om rökavvänjningstablett

Under sina första två år på marknaden har rökavvänjningsmedlet Champix slagit rekord i antalet allvarliga biverkningar. Bland annat rapporteras om störd hjärtrytm och olyckor på grund av medvetandeförlust. I dag släpps en rapport i...
1
20 maj 2008, kl 22:21

Japan backar om Tamiflurisk

Japanska hälsovårdsmyndigheten anser inte att det finns en tydlig koppling mellan influensaläkemedlet Tamiflu och psykiatriska biverkningar. Tidigare har Japan varit det land som tydligast varnat för riskerna.
19 dec 2007, kl 13:42

Prexige dras tillbaka

Myndigheterna i Storbritannien och Tyskland har beslutat att dra tillbaka smärtläkemedlet Prexige från marknaden.
20 nov 2007, kl 13:19

Varningar för nytt benskörhetsmedel

Benskörhetsläkemedlet Protelos kan ge allvarliga biverkningar på huden. Europeiska läkemedelsverket  har gått igenom de fall som hittills rapporterats in och varnar nu för biverkningarna.
1
19 nov 2007, kl 11:55

Allvarliga psykiatriska biverkningar med Acomplia

Patienter som behandlas med bantningsläkemedlet Acomplia drabbas i stor utsträckning av psykiatriska biverkningar. En ny metastudie som publiceras i The Lancet idag sätter återigen fokus på problemen med läkemedlet.
1
15 nov 2007, kl 19:04

Ännu en studie till stentarnas fördel

Enligt en stor amerikansk studie innebär läkemedelsavgivande stentar inte någon ökad risk för hjärtinfarkt eller död. Resultaten stödjer tidigare resultat från långtidsuppföljningar. Samtidigt visar en annan studie att det inte är kostnadseffektivt att använda läkemedelsavgivande...
5 nov 2007, kl 11:48

Trasylol-studie stoppad

En kanadensisk studie som undersöker säkerhet och effekt hos läkemedlet Trasylol har stoppats. Anledningen är att forskarna sett en ökad risk för dödlighet hos de patienter som behandlats med läkemedlet.
1 nov 2007, kl 15:37