Annons

Nya föreskrifter om celler och vävnader för tillverkning av läkemedel

Den 1 juli i år trädde nya lagar i kraft om hanteringen av mänskliga
vävnader och celler. Nu presenterar Läkemedelsverket sina föreskrifter
som ska komplettera lagarna.

14 nov 2008, kl 16:53
0

Annons

Den som driver en anrättning som hanterar celler eller vävnad från
människa måste nu ha ett tillstånd av Läkemedelsverket. De som redan
bedriver en sådan inrättning måste skicka in en ansökan senast den 1
december i år.

De nya reglerna om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga celler och vävnader började gälla den 1 juli i å.  Läkemedelsverkets föreskrifter är ett komplement till de nya lagarna och gäller för tillfällen då mänskliga celler och vävnader används för läkemedelstillverkning.

Blanketter för ansökan och mer information finns på www.lakemedelsverket.se