Annons

Stress ett skäl till ökad förskrivning av antibiotika

Förra året ökade förskrivningen av antibiotika i Halland utan att
antalet infektioner blev fler. Stress och den nya modellen med vårdval
kan ha varit några av anledningarna visar en undersökning som gjorts av
landstinget i Halland.

17 nov 2008, kl 11:45
0

Annons

Under 2007 toppade landstinget i Halland listan över antibiotikaförskrivningen till barn under 4 år. Användningen hade stigit med 25 procent på bara ett år. För att komma till rätta med de höga siffrorna genomfördes en omfattande kampanj riktad mot läkare i länet. Som en del i detta har ett 20-tal distriktsläkare djupintervjuats för att ta redan på orsaker till antibiotikaförskrivande. Det visade sig att stress och intensiva arbetsdagar bidrog till att läkarna snabbt ville hjälpa sina patienter. Ett sätt att göra det kunde vara att förskriva antibiotika om patienten ville det.

En annan anledning som kom fram vid intervjuerna var omfattande omstruktureringar. Landstinget i Halland genomgick en stor förändring under 2007 då det blev först i landet med att låta patienterna själva välja vilken mottagning som ska få dennes vårdpeng, det så kallade vårdval Halland.
–  Vissa av läkarna menar att en sådan stor omorganisation påverkar verksamheten och deras egen inställning. Tankar om att vilja behålla patienter och vara dem till lags kom fram i intervjuerna,  säger Mats Erntell som är smittskyddsläkare i länet till Läkemedelsvärlden.

Användningen av antibiotika i Halland är högst i rika kommuner, ett mönster som går igen i hela landet.
–  Det kan bero på att föräldrar med högre inkomst är mindre benägna att vänta ut en sjukdom, de kräver läkemedel fast det kanske inte behövs eller inte ens hjälper. De är vana att ha kontroll och vill undvika att stanna hemma med sjukt barn, förklarar Mats Erntell.

Inom ramen för informationsarbetet skickades mejl till läkarmottagningar med statistik över hur mycket antibiotika just den mottagningen hade förskrivit och vilka sorter. Det ordnades också möten med diskussion för vårdpersonal i länet och arbetet tycks ha gett resultat. Under 2008 års första månader minskade förskrivningen till de små barnen med 30 procent.
–  Läkarna har tagit till sig informationen, många har nog tänkt till och ifrågasatt om det verkligen är nödvändigt i alla fall, säger Mats Erntell.

Men målet är att minska förskrivningen ytterligare. Nu går man vidare och ställer liknande frågor till alla allmänläkare i Halland via landstinget hemsida för att få en bättre bild av anledningen till det trots allt höga förskrivandet är. Däremot kommer det inte bli någon direkt ekonomisk bestraffning för mottagningar som skriver ut mycket antibiotika på det sätt som det framkommit i media, säger Mats Erntell.