Annons

Europeers livslängd kartlagd

Skillnaden i hur många år människor lever friska är större mellan
länderna i EU än hur länge vi lever. Kvinnorna i Sverige klarar sig
sämre än männen visar en kartläggning av livslängd och hälsa i de 25
EU-länderna.

17 nov 2008, kl 12:48
3

Annons

Kvinnor i flera av de europeiska länderna lever både friskare och längre än svenska kvinnor. Männen i Sverige klarar sig bättre i konkurrensen, visar en ny rapport där livslängd och hälsa i de 25 EU-länderna har jämförts. I genomsnitt lever europeiska kvinnor och män som i dag är 50 år ett friskt liv tills de blir ungefär 70 år.

Det är en engelsk forskargrupp som gjort studien på uppdrag av EU:s allmänna hälsoprogram. Rapporten publiceras på tidskriften Lancets hemsida. Forskarna konstaterar att skillnaderna inom länderna varierar mer med avseende på antal år människor förväntas leva med bibehållen hälsa, än för den  förväntade totala livslängden. Men även den siffran varierar mycket mellan länderna.

Italienska män väntas till exempel leva i 80 år vilket är drygt nio år längre än män från Lettland, som ligger i botten av listan. Det skiljer sex år i livslängd mellan kvinnor i Frankrike och Lettland, 85,4 år och 79,3 år.
Svenska män och kvinnor förväntas leva tills de blir 70 år med bibehållen hälsa. Det placerar  kvinnorna på sjunde plats och männen på fjärde i den europeiska ligan. Detta kan jämföras med Danmark som toppar listan. Danskarna kan förvänta sig att leva tills de blir 73 år med hälsan i behåll.

Författarna till artikeln framhåller att skillnaderna mellan länderna bland annat speglar satsningar på äldreomsorgen. På tio år har svenskarna ökat sin förväntade livslängd med cirka tre år. Svenska män lever idag i genomsnitt till dess att de fyllt 80 år, och de svenska kvinnorna kan väntas bli 84 år.

3 Kommentarer

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Vi har en mycket låg medellivslängd i Europa fortfarande,trots att vi har en relativt hög levnadsstandard.
    Satsa nu genast på stamcellsforskning på mänskliga fosterstamceller,så att vi får ett botemedel mot åldrandet.
    Staten skall bidra med skattemedel till denna oehört viktiga stamcellsforskning.

  2. När ska vi dö? Hur ska vi dö? Ska vi fortsätta vår strävan mot odödlighet? Eller ska vi hellre sträva mot bra livskvalitet medan vi lever?
    Satsa nu genast på hälsofrämjande äldreomsorg, inkluderande sociala och kulturella aktiviteter, fysisk aktivitet, bra nylagad mat, ålderdomshem för alla som önskar det, bättre personaltäthet etc. Då kan vi också minska läkemedelsbehovet, och de pengarna kan återinvesteras i hälsofrämjande äldreomsorg.

  3. Åldrandet är som vilken annan sjukdom som helst och den skall botas. Vi som vill leva och vara friska i framtiden skall få det,dom som inte vill det,slipper!