Hem Taggar Skillnader

Tag: Skillnader

Skillnader i förskrivning av adhd-läkemedel

Förskrivningen av adhd-läkemedel fortsätter öka, men stora regionala skillnader förekommer.
9 jun 2016, kl 09:47

Dödlighet i cancer minskar och fetman ökar

Dubbelt så många män som kvinnor drabbas av hjärtinfarkt. Och lungcancer är en lika stor dödsorsak som bröstcancer bland kvinnor i medelåldern. Men dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar och cancer minskar i landet, bland annat tack...
13 okt 2009, kl 10:50

Europeers livslängd kartlagd

Skillnaden i hur många år människor lever friska är större mellan länderna i EU än hur länge vi lever. Kvinnorna i Sverige klarar sig sämre än männen visar en kartläggning av livslängd och hälsa...
3
17 nov 2008, kl 12:48

Äldre kvinnor får fler läkemedel är män

Äldre kvinnor får fler läkemedel och har fler fallskador än äldre män. Samtidigt läggs fler äldre män oplanerat in på sjukhus än äldre kvinnor. Det visar en ny rapport från Sveriges Kommuner...
11 nov 2008, kl 16:37

Läkemedelsföretagens etiska insatser bedöms

Glaxosmithkline hamnar högst upp och Schering-Plough längst ner när 20 av världens största läkemedelsföretag rankas efter deras insatser för att förse fattiga länder med läkemedel. Detta visar en analys som presenteras av organisationen Access to...
16 jun 2008, kl 14:26