Annons

Dödlighet i cancer minskar och fetman ökar

Dubbelt så många män som kvinnor drabbas av hjärtinfarkt. Och
lungcancer är en lika stor dödsorsak som bröstcancer bland kvinnor i medelåldern. Men dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar och cancer
minskar i landet, bland annat tack vare bättre läkemedel.

13 okt 2009, kl 10:50
0

Annons

I rapporten Öppna jämförelser av folkhälsan, som tillkommit genom ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting, Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut, har man analyserat folkhälsan i landet med avseende på levnadsvillkor, levnadsvanor och hälsoeffekter.

Där skriver man bland annat att dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar och cancer minskar i Sverige, bland annat beroende på bättre behandlingar och kraftfullare läkemedel, medan den psykiska ohälsan bland unga ökar. Även övervikt och smärttillstånd är något som ökar i samhället.

Kronobergs och Stockholms landsting tillhör de landsting som uppvisade lägst siffror för antalet akuta hjärtinfarkter per 100000 individer mellan 2002 och 2006 medan Värmlands och Västernorrlands landsting tillhör dem som var hårdast drabbade. Riksgenomsnittet låg på 412,1 för kvinnor och 802,4 för män.

När det gäller lungcancer insjuknar allt färre män medan antalet ökar bland kvinnor. För kvinnor i åldrarna 45 till 64 år är lungcancer idag en lika stor dödsorsak som bröstcancer. Fortfarande drabbar dock lungcancer män i högre grad än kvinnor, i snitt 3,8 per 10000 män jämför med 3,1 per 10000 kvinnor under 2007. Västmanlands landsting var ett av de hårdast drabbade landstingen, med över 4 individer per 10000 för båda könen, jämfört med exempelvis Kalmars landsting där drygt 2 individer per 10000 insjuknade i lungcancer.