Annons

Rekommendationer för antivirala till gravida

Graviditetsmånad, övriga riskfaktorer utöver graviditet samt
influensasymptom. Dessa faktorer ska tas hänsyn till vid avgörandet om
en gravid kvinna ska behandlas med antivirala läkemedel eller ej, enligt nya
rekommendationer från Läkemedelsverket.

13 okt 2009, kl 12:06
0

Annons

Gravida kvinnor, särskilt efter den tredje graviditetsmånaden, tillhör en av de riskgrupper som tycks drabbas extra hårt av H1N1-influensan. Erfarenheten av behandling med antivirala läkemedel i denna patientgrupp är begränsad men tyder inte på någon ökad biverkningsrisk för kvinnan. Och fosterskador har inte kunnat påvisas i djurstudier.

Utifrån den kunskap som idag är känd om influensaviruset H1N1 har Läkemedelsverket nu utrett nytta och risker med de antivirala läkemedlen Tamiflu (oseltamivir) och Relenza (zanamivir) vid behandling av gravida kvinnor. De resulterande rekommendationerna skiljer sig åt för friska gravida kvinnor, gravida kvinnor med andra riskfaktorer än graviditet samt gravida kvinnor med allvarliga influensasymptom.

Friska gravida kvinnor rekommenderas exempelvis inte behandling av okomplicerad influensa eller så kallad post-expositionsprofylax under graviditetens första tre månader annat än i undantagsfall. Men bland gravida kvinnor med andra riskfaktorer än graviditet bedöms den skyddande effekten av post-expositionsprofylax här överväga riskerna. Läkemedelsverket rekommenderar då användning av Relenza, på grund av låg systemexponering.

Gravida kvinnor med andra riskfaktorer än graviditet som drabbats av influensa bör dock behandlas med Tamiflu för att få hög systemexponering. Det gäller även vid behandling av gravida kvinnor med allvarliga influensasymptom.