Annons

Potentiellt vaccinöverskott

Mellan 3 och 5 miljoner av Sveriges 18 miljoner inköpta vaccindoser kan
komma att säljas vidare om det visar sig att en vaccindos är
tillräcklig för vissa individer. Detta framgick under en presskonferens
om H1N1-influensan idag, anordnad av regeringen.

13 okt 2009, kl 16:32
0

Annons

Omkring 1500 fall av H1N1-influensa har rapporterats i Sverige hittills men förmodligen har betydligt fler drabbats. Igår inleddes vaccinationskampanjen i landet samtidigt som EU:s hälsoministrar träffades i Luxemburg för ett extra rådsmöte om influensan. Maria Larsson, Sveriges folkhälsominister, var ordförande för mötet, då man bland annat antog slutsatsen att medlemsländerna själva bestämmer vilka grupper som är prioriterade för vaccinering.

Idag medverkade hon tillsammans med representanter för Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Smittskyddsinstitutet med flera i en svensk presskonferens om influensan, där hon bland annat påpekade vikten av att vaccinera sig för att skydda individen, riskgrupperna och samhällsfunktionerna.

Enligt den ursprungliga rekommendationen ska de som väljer att vaccinera sig få två vaccindoser men eftersom färska studier tyder på att en dos kan ge ett tillräckligt skydd för vissa kan rekommendationen komma att ändras. Charlotta Bergquist, Läkemedelsverket, berättade att man väntar ytterligare studieresultat inom området under den närmaste månaden.

Om det visar sig att det räcker med en dos för vissa individer kommer Sverige att besitta ett överskott på uppskattningsvis 3 till 5 miljoner vaccindoser, spår Anders Tegnell, chef för smittskyddsenheten på Socialstyrelsen. Dessa kan då eventuellt säljas vidare men försäljningen kan komma att kompliceras av att vaccindoserna ägs av de enskilda landstingen och inte av staten.

Anders Tegnell informerade också om att de nationella lagren av antivirala medel med största sannolikhet är tillräckliga och att det i nuläget går åt väldigt små mängder. Men skulle smittoläget förändras och spridningen av viruset bli mer omfattande kan det bli aktuellt att börja behandla framför allt hälso- och sjukvårdspersonal.

Enligt Apotekens Service AB har det fram till och med september i år sålts antivirala läkemedel för omkring 10,7 miljoner kronor i Sverige, vilket motsvarar behandling av drygt 50000 patienter. Under hela 2008 låg försäljningen av antivirala läkemedel på 345000 kronor, motsvarande behandling av 1500 patienter.

Peter Persson, läkemedelsanalytiker på Apotekens Service AB, säger i ett pressmeddelande att försäljningssiffrorna förmodligen kan förklaras av en omfattande hamstring av dessa läkemedel under 2009. Två stöd för detta antagande är att försäljningen vida överstiger antalet rapporterade influensafall samt att den största förskrivningen har varit till patienter i åldergruppen 50-75 år, där färre än 10 procent av de rapporterade influensafallen hittas.