Hem Taggar Säkerhet

Tag: Säkerhet

Försäljningsförbudet för Viracept hävs

EMEA:s vetenskapliga råd rekommenderar att försäljningsförbudet för HIV-läkemedlet Viracept (nelfinavir) hävs. EMEA bedömer att produktionen är säker igen.
21 sep 2007, kl 11:02

?Generiskt utbyte en stor patientrisk?

Socialstyrelsen har utrett och varnat, Läkemedelsverket har utrett och lugnat och Apoteket presenterar nya toppnoteringar för antalet sparade kronor. Men ingen vet egentligen vilka negativa konsekvenser det generiska utbytet får.
1
30 aug 2007, kl 12:12

Skärpta varningar för Acomplia

Efter det första årets säkerhetsuppföljningar skärper EMEA varningarna för att skriva ut rimonabant (Acomplia) till deprimerade patienter.
16 aug 2007, kl 21:28

De flesta dödsfall inom vården anmäls inte

Varje år inträffar åtminstone 3000 dödsfall inom vården som borde anmälas. Men till Socialstyrelsen kommer det bara cirka 1000 Lex Maria-anmälningar per år. Skälet tros vara risken för straff.
16 aug 2007, kl 19:47

EMEA ska utvärdera Acomplia

Sedan FDA:s expertkommitté bedömt att rimonabant (Acomplia) inte bör godkännas i USA, kommer nu även europeiska myndigheter att på nytt diskutera läkemedlets säkerhet.
15 jun 2007, kl 16:04

Nytt avtal ska ge snabb information om läkemedel

Ett avtal mellan Läkemedelsindustriföreningen, Lif, och Sveriges kommuner och landsting, SKL, ska garantera att läkare har tillgång till den senaste informationen om ett läkemedel i sina journalsystem.
11 jun 2007, kl 15:56

Organon avbryter klimakteriestudie

Organon avbryter sin studie med tibolon (Livial) eftersom de inte lyckats visa att det är riskfritt för kvinnor med klimakteriebesvär som tidigare haft bröstcancer.  
22 maj 2007, kl 16:33

Läkemedelsverket varnar för förfalskat Xenical

Förfalskade kapslar med orlistat (Xenical) har beslagtagits i Borås. Läkemedelsverket varnar nu återigen för att köp av läkemedel via andra källor än Apoteket innebär en risk för att varan är förfalskad.
18 apr 2007, kl 18:34

Förfalskade läkemedel allt vanligare

Handeln med förfalskade läkemedel är ett växande globalt folkhälsoproblem. En bred internationell satsning ledd av WHO ska nu verka för större uppmärksamhet och samordning av insatser på området, och Läkemedelsverket planerar en...
29 jan 2007, kl 17:06

Ny ekonomisk uppgörelse kring Zyprexa

Arton tusen personer får dela på femhundra miljoner dollar. Det blev resultatet i den senaste uppgörelsen mellan läkemedelsföretaget Eli Lilly och patienter som behandlats med Zyprexa.
26 jan 2007, kl 20:24

Läkemedelsföretag vill betala högre avgifter

Amerikanska läkemedelsföretag har gått med på att höja sina avgifter till läkemedelsmyndigheten FDA med omkring 30 procent. Pengarna ska bland annat gå till snabbare godkännandeprocesser och till att öka och uppgradera bevakningen av läkemedels...
12 jan 2007, kl 15:45

Rätt medicin kommer automatiskt med tumavtryck

I raden av alla biljettautomater och kaffeautomater kommer nu? läkemedelsautomaten. Med hjälp av ett tumavtryck och en personlig kod kan sjukhuspersonalen hämta ut patienternas läkemedel.
26 okt 2006, kl 23:58

?Risker med konventionella NSAID-läkemedel nedvärderas?

På senare tid har en förskjutning i användningen av receptfria smärtläkemedel skett till fördel för NSAID-medel som ibuprofen. Björn Beermann, professor vid Läkemedelsverket, ser detta som mycket oroande ur ett säkerhetsperspektiv.
29 mar 2005, kl 17:23

Europeisk strategi för bättre säkerhet på väg

Indragningen av rofecoxib (Vioxx) har placerat säkerhetsfrågorna överst på den läkemedelspolitiska agendan i västvärlden. Thomas Lönngren, chef för EU:s läkemedelsmyndighet EMEA, har i flera utspel på senare tid efterlyst och aviserat förbättringar...
1 feb 2005, kl 15:58

Radiosändare ska stoppa piratkopierade läkemedel i USA

USA:s läkemedelsmyndighet FDA ska tillåta radiosändare på förpackningar för att komma tillrätta med stulna och förfalskade läkemedel.
16 nov 2004, kl 14:13

Astrazeneca varnar för Crestor i högdos

I ett brev i dag till läkare i Europa varna Astrazeneca dem för att förskriva den högsta dosen av Crestor, 40 mg. Anledningen är misstankar om dosrelaterade muskeleffekter, rhabdomyolys, biverkningar som gjorde...
9 jun 2004, kl 13:06