Annons

Nytt avtal ska ge snabb information om läkemedel

Ett avtal mellan Läkemedelsindustriföreningen, Lif, och Sveriges kommuner och landsting, SKL, ska garantera att läkare har tillgång till den senaste informationen om ett läkemedel i sina journalsystem.

11 jun 2007, kl 15:56
0

Avtalet som har träffats mellan Lif och SKL innebär att alla journalsystem kommer förses med den senast uppdaterade versionen av Fass. I dag fungerar informationsöverföringen olika bra i olika delar av landet. Vissa journalsystem har avtal med Fass, men uppdateras sällan.
– En del har inte uppdaterats på flera år vilket kan innebära risker för patienterna, säger Per Manell, ansvarig för Fass på Läkemedelsindustriföreningen.

Det nya avtalet innebär att SKL ska se till att alla journalsystem förses med en onlineversion av Fass. Under hösten kommer också Fass att vidareutvecklas genom att databasen förses med ändringsinformation. Det vill säga att Fass talar om för den som söker information om det har gjorts några ändringar i texten under den senaste tiden. Databasen kommer också tala om hur angelägen ändringen är.
– Det här gör att journalsystemen kan byggas på ett sätt som automatiskt informerar en läkare om att det tillkommit ny information om det läkemedel som ska skrivas ut, och också vilken den ändringen är, säger Per Manell.

Enligt Per Manell är målet att de nya journalsystemen ska vara i bruk i alla landsting senaste i slutet av 2008. 

Anders Knape, ordförande i SKL, säger i ett uttalande att avtalet har stor betydelse för att ge landstingen bra förutsättningar för en säkrare läkemedelsförskrivning.