Rätt medicin kommer automatiskt med tumavtryck

I raden av alla biljettautomater och kaffeautomater kommer nu? läkemedelsautomaten. Med hjälp av ett tumavtryck och en personlig kod kan sjukhuspersonalen hämta ut patienternas läkemedel.

26 okt 2006, kl 23:58
0

Just nu testas ett nytt sätt att lämna ut läkemedel till inneliggande patienter på Borås lasarett – via en läkemedelsautomat. Automaten är del i ett pilotprojekt hur läkemedelsförsörjning på sjukhus kan gå till i framtiden, skriver Borås tidning.

Läkaren ordinerar vilka läkemedel patienten ska ha. Beställningen skickas elektroniskt till sjukhusapoteket som gör i ordning och förpackar läkemedlen. Personalen får sedan logga in i automaten med tumavtryck och en personlig kod, och beställningen lämnas automatiskt ut.

Syftet med automaten är att göra läkemedelshanteringen säkrare samt att minska tiden som vårdpersonalen måste ägna åt att administrera läkemedel. Dessutom kan antalet läkemedelsförråd bli färre.