Annons

Ökade restriktioner för behandling med EPO

En utredning inom EU har lett till restriktioner för behandling med EPO hos personer med njursvikt och cancer. Men fördelarna är fortfarande fler än nackdelarna.

26 aug 2008, kl 10:54
0

Annons

Den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté, CHMP, har nyligen avslutat en genomgång av data om hur behandling med EPO (erytropoietin) påverkar patienter med njursvikt eller en cancerrelaterad anemi.

Genomgången visar att cancerpatienter som behandlas med EPO får en snabbare progression av sina tumörer, en ökad risk för ventrombos och en minskad överlevnad. För personer med njursvikt innebar behandling med EPO över 120 g/L en ökad risk för död och för alvarliga hjärt-kärlsjukdomar.

Trots detta har CHMP och dess arbetsgrupp för säkerhetsfrågor, PhVWP, bedömt att fördelarna med EPO fortfarande överstiger riskerna. Efter en rekommendation från CHMP som kom i februari 2008 har produktresuméerna för EPO kompletterats med användarinformation. Informationen som tillkommit är bland annat kriterier för administrering av EPO

Där finns också rekommendationer om blodtransfusioner som alternativ hos vissa cancerpatienter liksom att en noggrann individuell bedömning av varje patient görs innan EPO-behandling sätts in.