Trasylol-studie stoppad

En kanadensisk studie som undersöker säkerhet och effekt hos
läkemedlet Trasylol har stoppats. Anledningen är att forskarna sett en ökad
risk för dödlighet hos de patienter som behandlats med läkemedlet.

1 nov 2007, kl 15:37
0

Trasylol (aprotinin) används för att motverka stora
blödningar vid bypassoperationer. Den kanadensiska BART-studien har jämfört
effekten och säkerheten av aprotinin, aminokapronsyra eller tranexamsyra hos
patienter som ska genomgå opertationer där det finns risk för peroperativa
blödningar.  

Men studien avbryts alltså nu efter att preliminära data
visar att dödligheten är högre i den patientgrupp som behandlats med Trasylol.
Forskarna ska nu samla in mer data för analys, något som de räknar med kommer
att ta sex till åtta veckor.

Med anledning av
studien skriver Läkemedelsverket idag i ett pressmeddelande att Trasylol endast
ska användas för godkänd indikation fram till dess att analysen är
färdigställd. Beroende på vad analysen kommer fram till kan det bli aktuellt
med ytterligare åtgärder, skriver myndigheten.