Annons

FDA kollar prostatamedel

Det amerikanska läkemedelsverket FDA kommer att se över säkerheten med
en viss typ av läkemedel mot prostatacancer. Det handlar om så kallade
GnRH-agonister som misstänks kunna ge en ökad risk för diabetes och
vissa hjärtproblem.

5 maj 2010, kl 12:04
0

FDA kommer att göra en så kallas säkerhetsöversyn av en klass läkemedels som används bland annat för att behandla hormonberoende prostatacancer. Anledningen är att myndigheten fått data som tyder på att behandling med GnRH-agonister ger en ökad riks att drabbas av hjärt-kärlsjukdom och diabetes jämfört med andra medel mot prostatacancer.

GnRH-preparaten verkar genom att härma naturligt gonadotropinfrisättande hormon och hämmar på så sätt produktionen av testosteron. Läkemedel med GnRH kan också användas för behandling av kvinnor med fertilitetsproblem. Bland de preparat som ska granskas finns goserelin, nafarelin, leuprorelin och histrelin. FDA har inte dragit någon slutsats om förhöjda risker men informerar om att de ser över befintliga data och gör förskrivare och patienter uppmärksamma på de eventuella sambanden.