Annons

Lund får apotekarutbildning

Lunds universitet har fått klartecken från Högskoleverket att starta
apotekarutbildning. Umeå universitet som också ansökt om examensrätt
fick däremot ett nej.

4 maj 2010, kl 16:51
3

Annons

Lunds universitet kommer att kunna starta sin planerade apotekarutbildning. Det står klart sedan Högskoleverket, HSV, på tisdagen godkände universitetets ansökan. Det blir en utbildning med inriktning på klinisk farmaci som drivs i samarbete med universitetet i Köpenhamn vilket innebär att studenter som läser i Lund kommer att läsa termin fem i Köpenhamn.

Planeringen är i full gång och i Lund ser man fram emot att ta emot sina första studenter.
– Det blir till hösten 2011 eller 2012, det är inte helt klart än, säger Bo Ahrén, dekanus vid den medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

Att HSV så sent som i mars kom med en prognos som var ganska dyster för apotekares framtid vad gäller arbetstillfällen gör honom inte orolig. Eftersom den planerade utbildningen i Lund kommer att vara bred ger den enligt honom möjligheter till andra arbeten än traditionella apotekartjänster där fosrkning och klinisk farmaci är exempel. Inte heller neddragningarna på Astrazeneca i Lund grumlar framtidsutsikterna.
–  Även om det självklart är tråkigt med neddragningarna så påverkar det inte de apotekare som tar examen hos oss, just Astrazeneca har inte anställt apotekare på många år. Vi kommer att ha en inriktning mot klinisk farmaci och har ett nära samarbete med region Skåne, säger Bo Ahrén

Samtidigt som Lund fick positivt besked avslog HSV en ansökan från Umeå universitet om att driva en distansbaserad påbyggnadsutbildning för receptarier som vill läsa till apotekare. HSV skriver i sin bedömning bland annat att det samarbete med universitetet i Tromsø som Umeå avser att ha inte har preciserats tillräckligt och att universitetet inte visar att de har tillräcklig lärarkompetens inom galenisk farmaci och samhällsfarmaci.

För sin granskning av universitetens ansökningar har HSV haft en exertgrupp bestående av bland andra professor Kim Brøsen, Syddansk Universitet; Astrid Kågedal, Apoteket AB, professor emeritus Björn Lindeke och Mervi Vasänge från Astrazeneca.

3 Kommentarer

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Varken Lund eller Umeå borde fått rätten att utbilda fler apotekare när det redan i nuläget finns ett överskott av apotekare i landet.