Annons

Företag halverar pris på potensmedel

Läkemedelsföretaget Bayer Schering Pharma har beslutat att sänka
priset på sitt potenshöjande preparat Levitra. Målet är att fånga upp de
som köper illegala preparat eller som inte tar det alls på grund av
kostnaderna.

4 maj 2010, kl 13:35
0

Annons

Det är priset på PDE5-hämmaren Levitra (vardenafil) som från och med den 1 maj fått sänkt pris. Priset på tabletter med styrkan 10 mg sänks med 47 procent och 5 mg-tabletten sänks med 69 procent.

Anledningen är enligt företaget att man sett att många tar läkemedlet felaktigt eller köper illegalt på nätet på grund av priset.
– Vi genomförde en marknadsundersökning 2009 bland 750 patienter, förskrivare och farmacevter i Europa. Den visade att över hälften av de som använder tabletten i högsta dosen delar den för att den ska räcka längre, viket självklart inte är bra. Börjar man dela och ändra dosen på egen hand kan vi inte garantera effekt och säkerhet, säger Inga-Lill Hyltander, affärsområdeschef på Bayer Schering Pharma.

Potenshöjande preparat av typen PDE5-hämmare ingår inte i förmånen vilket enligt Inga-Lill Hyltander gör att många inte anser sig ha råd att köpa preparatet. Att dela på tabletter, köpa illegalt på nätet eller helt avstå är därför vanligt. Genom prissänkningen hoppas företaget att fler ska ta preparatet efter att ha fått det förskrivet av behandlande läkare. För den som tar två tabletter i veckan av dosen 10 mg innebär prisförändringen en kostnadsminskning på omkring 4 500 kronor per år.

Däremot finns inga planer på att ansöka om subvention hos TLV med det nya lägre priset.
– Nej, ärendet är prövat och TLV har beslutat att kostnaden ska betalas av patienten så vi ser ingen anledning till det, säger Inga-Lill Hyltander.