Rapportering av felexpedieringar påverkar patientsäkerheten

Efter omregleringen av apoteksmarknaden saknas ett nationellt system för
rapportering av fel som begås på apoteken. Att rapporteringen fungerar
är viktig för patientsäkerheten enligt en avhandling från Uppsala
universitet.

24 sep 2010, kl 13:52
0

Det finns inte längre någon central rapportering eller samlad statistik över avvikelser och felexpedieringar som sker på apoteken. Alla apoteksaktörer måste enligt lagen ha ett system för felrapportering men hur man gör skiljer sig mellan de olika kedjorna.  Hur detta påverkar kvalitén på apotek har Annika Nordén-Hägg studerat i en avhandling vid Uppsala universitet.

I arbetet har hon bland annat undersökt hur felaktig expedition av läkemedel kan rapporteras systematiskt sätt och hur rapporterna kan användas som grund för att införa åtgärder som ger ökad kundsäkerhet.
– En av slutsatserna är att personalens insikt i hur stress påverkar arbetsprestationen, har betydelse för antalet inträffade fel, säger hon.

Andra faktorer, som hög medelålder på de anställda på ett apotek var kopplat till färre fel. Annika Nordén-Hägg har en bakgrund inom Apoteket AB och arbetar nu som kvalitetschef på Cura-apoteket. Hon menar att apoteken borde samarbeta mer och byta erfarenheter om fel och felrapporteringar något som inte förekommer i stor utsträckning i dag. Hon saknar sådana initiativ idag.
– Framför allt för mindre aktörer är det väldigt viktigt att byta erfarenheter med andra så att fel kan upptäckas och på sikt arbetssätt förändras om det behövs. Det är viktigt att förstå varför fel inträffar, det är nyckeln till att kunna införa förebyggande åtgärder. Det är viktigt att den kunskapen förmedlas till de nya apoteksaktörerna, säger hon.

Avhandlingen försvaras den 8 oktober vid Uppsala universitet.