Annons

Astrazenecas Brilique får positivt besked

Astrazenecas nya blodproppshämmande läkemedel ticagrelor har fått
positivt besked från den europeiska läkemedelsmyndighetens rådgivande kommitté.

24 sep 2010, kl 17:19
0

Läkemedelskandidaten Brilique (ticagrelor) har fått ett positivt utlåtande från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. Dess rådgivande kommitté CHMP har röstat för ett marknadsgodkännande för produkten. Ansökan avser att minska risken för tromboshändelser hos vuxna patienter med akut kranskärlssjukdom, ACS.

Brilique, som i USA går under namnet Bilinta, fick i juli ett positivt utlåtande från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Substansen ticagrelor är en direktverkande antagonist mot receptorn för P2Y12 och tillhör den kemiska klassen cyklopentyl-triazolopyrimidiner, CPTP. Ticagrelor är den första orala antagonisten mot ADP-receptorn som binder reversibelt.

Ett slutgiltigt besked om marknadsgodkännande tas av EU-kommissionen inom några månader.