Annons

Narkolepsi spåras till vissa Pandemrix-sändningar

Vissa sändningar av Pandemrix kan ha gett ökad risk för narkolepsi. Det visar en kartläggning av Narkolepsiföreningen.

1 jun 2012, kl 12:15
0

Annons

Efter Narkolepsiföreningens kartläggning öppnar Läkemedelsverket frågan igen, skriver Götebors-Posten. Enligt föreningens advokat Mats Wikner har alla som drabbats av narkolepsi fått sitt vaccin från 12 av 35 olika sändningar. Många av de drabbade har fått vaccin från en och samma sändning, vilket föreningen kunnat belägga genom att gå igenom vaccinets batchnummer. I 23 sändningarna har man inte funnit något fall av narkolepsi.

I januari 2011 gav Läkemedelsverket besked att man inte hittat något samband mellan olika sändningar av vaccin och fall av narkolepsi. Nu har läget förändrats. Allt eftersom fallen ökat har de geografiska skillnaderna blivit tydligare. Barn och unga i Skåne, Västra Götaland och Dalarna-Uppland verkar i högre grad drabbats av narkolepsi än andra. Men det finns det inget svar på.

Läkemedelsverket ska nu göra en ny kartläggning. Men hur den ska gå till är inte klart utan beräknas först vara löst till hösten, skriver Göteborgs-Posten.

Läkemedelsverket menar att man liksom andra europeiska myndigheter undersökt om det funnits ett samband mellan tillverkningssatser och narkolepsi, men inte kunnat se något samband. Nyligen visade en rapport från Irland på en riskökning bland barn och ungdomar, och där skiljer sig tillverkningssatserna från de som Sverige fått. Hypotesen är fortfarande att det är flera faktorer som samverkat.
– Vi har en kontinuerlig dialog med Narkolepsiföreningen och vill gärna se om sammanställningen innehåller någon ny information i förhållandena till de uppgifter som redan finns tillgängliga, säger Tomas Salmonson, senior vetenskaplig rådgivare.

Det finns ett stärkt samband mellan vaccination mot H1N1 med Pandemrix och ökad risk för narkolepsi hos barn och ungdomar. Men ännu har inga studier kunnat visa vad den ökade risken beror på.

Uppdaterad 2012-06-04