Enkät kartlägger läkarens förskrivningsmönster i detalj

Läkemedelsindustrin använder sig av flera metoder för att nå ut till förskrivarna med information om sina produkter. En sådan är Enkät Läkemedel 2004, vars resultat ger industrin en tydligare bild över förskrivarnas patientflöden och produktval.

23 aug 2004, kl 16:05
0

Annons

I dagarna skickas resultatet ut till läkemedelsföretagen från Enkät Läkemedel 2004. Det är SMI, Svensk Medicin Information, en del av Bonnier Affärsinformation, som samlar in och sammanställer svaren på enkäterna som runt 7 000 av Sveriges allmänläkarkår besvarar.
Men med tanke på att SMI skickar ut enkäter till runt
20 000 allmänläkare är det många som inte besvarar dem.
? Aldrig i mitt liv att jag fyller i den där enkäten. Det tar alldeles för lång tid, säger en distriktsläkare i Skåne som vill vara anonym.

Omfattande enkät
Enkäten omfattar totalt åtta sidor, varav sju med 20 olika diagnosområden där läkaren ska fylla i hur intressant diagnosområdet är, antalet patienter per vecka som läkaren behandlar, vad läkaren gör för patienten och en massa preparat där läkaren ska ange hur många recept per vecka som skrivs för varje preparat.
? Det är en ganska omfattande enkät, säger Per Lundin, affärsområdesansvarig för omvärldsbevakning, Business Intelligence, på SMI.
? Jag skulle tro att den tar runt 30 minuter att fylla i. Ofta lämnar läkaren några områden obesvarade, som är mindre intressanta.
Som tack för hjälpen får läkaren 6 trisslotter, 2 biobiljetter, en DVD-film, en CD-skiva, en pocketbok eller en gåva till Barncancerfonden om 150 kr.
? Det är en marknadsundersökning som vi gör varje år mot den svenska läkarkåren. Det här tionde året, säger Per Lundin.
Enkäten till landets allmänläkare är den mest omfattande. Men SMI skickar också ut mindre omfattande till landets olika specialistläkare.
? Vi frågar om olika sjukdomar, om det är intressant för doktorn, hur de hanterar patienterna, vilka patientflöden de har, vilka varumärken de använder, om de varit med i kliniska prövningar och bästa tider för möten med industrin.

Effektivare kommunikation
SMI:s kunder är läkemedelsindustrin, både stora och små företag. Men Per Lundin vill inte nämna dem vid namn.
? Det är en affärshemlighet, men de flesta företag köper något ur enkäten. Man väljer ut det som är mest intressant.
Enkäten uppdateras från år till år för att vara aktuell. Årets enkät innehåller bland annat områden och läkemedel som smärta, erektil dysfunktion, astma/kol, hypertoni, lipidsänkare, syrahämmande medel, obesitas, antidepressiva, migrän, diabetes och rökavvänjning.
? De diagnosområden och läkemedel som finns med i enkäten väljer vi ut tillsammans med våra kunder, läkemedelsföretagen, säger Per Lundin.
Han vill inte gå in på vad det kostar att köpa resultaten ur enkäten. Men användningsområdet är brett.
? Läkemedelsföretagen använder resultatet för att jämföra sina egna produkter mot konkurrenternas, men också för att känna av marknaden inför kommande lanseringar och för att få kunskap om nya terapiområden.

Hitta rätt läkare
Tanken är också att företagen ska kunna koncentrera sina informationsinsatser till de läkare som är verkligen intresserade av vissa diagnosområden och speciella läkemedel. En kartläggning som blir allt viktigare när det blir allt svårare för industrin att träffa läkarna.
Enligt SMI, och enkätens framsida, försöker man tillsammans med läkemedelsföretagen ?förbättra och effektivisera kommunikationen mellan olika parter inom hälso- och sjukvården?.
? Läkarna får mer riktad information eftersom industrin hittar dem som är verkligen intresserade. Vi hjälper helt enkelt företagen att hitta rätt läkare, säger Per Lundin.
Men läkarna är inte så pigga på att besvara. Enligt Per Lundin är svarsfrekvensen 30-40 procent ? en bra siffra jämfört med andra enkäter. Det betyder ändå att 60-70 procent inte besvarar den.
En annan läkare som inte besvarade enkäten är Markus Beland, distriktsläkare i Jokkmokk.
? Jag besvarade inte enkäten, då den alldeles uppenbarligen var utskickad på uppdrag av läkemedelsindustrin. Det är varken min uppgift eller mitt intresse att underlätta läkemedelsindustrins marknadsföring. Det måste vara upp till var och en att använda sitt kritiska omdöme i frågan om sådana enkäter, säger han.