Hem Taggar Förbättring

Tag: Förbättring

Nya funktioner på EMA:s webbplats

Det europeiska läkemedelsverket EMA:s webbplats uppdaterades igår med en mängd nya användbara funktioner. Bland annat möjligheten att via ett RSS-flöde följa vad som händer med ett specifikt läkemedel.
9 maj 2012, kl 11:03

Hälsodagbok minskar behov av sjukhusvård

En hälsodagbok där patienter med svår hjärtsvikt varje dag rapporterar hur de mår har drastiskt minskat behovet av sjukhusvård i Linköping. Nu ska metoden testas även på andra sjukdomar.
23 feb 2012, kl 11:28

TLV ska bli bättre på att följa upp nyttan med läkemedel

TLV ska satsa mer på att följa upp nyttan av läkemedel. Det ska man göra genom att en uppföljningskoordinator ska se till att TLV får bättre kunskaper om läkemedels användning och effekter...
30 aug 2011, kl 13:53

Positiva resultat för SLE-läkemedel

En klinisk fas 3-studie av ett potentiellt läkemedel för behandling av den reumatiska systemsjukdomen SLE redovisar goda resultat jämfört med placebo.
6 nov 2009, kl 16:07

Farmacevt på vårdavdelning minskar återbesöken

Med apotekare på sjukhusens akutavdelningar minskar antalet problem som relatera till läkemedel avsevärt. Antalet återbesök bland äldre patienter minskade med hälften. Det är resultatet av en svensk studie.
1
12 maj 2009, kl 11:29