Annons

Hälsodagbok minskar behov av sjukhusvård

En hälsodagbok där patienter med svår hjärtsvikt varje dag rapporterar hur de mår har drastiskt minskat behovet av sjukhusvård i Linköping. Nu ska metoden testas även på andra sjukdomar.

23 feb 2012, kl 11:28
0

I drygt ett år har 15 personer med svår hjärtsvikt fått vård i hemmet via Linköpings avancerade hemsjukvård, LAH, med stöd av Hälsodagboken. Projektet har fallit så väl ut att det nu får förlängning.

Varje morgon rapporterar patienterna sin vikt och andfåddhet med hjälp av en digital penna. De antecknar också vilka mediciner de har tagit och kan även skriva meddelande till de sjuksköterskor som tar emot rapporten. Är något värde alarmerande plingar det till i sjuksköterskornas mobil och de kan snabbt rycka ut.

? Under det år pilotstudien pågått har ingen patient behövt åka till sjukhus på grund av försämring i sin hjärtsvikt, berättar Leili Lind, universitetslektor vid institutionen för medicinsk teknik, forskare på Santa Anna IT research institute och projektledare och forskningsansvarig för Hälsodagboken.

Just sjukhusinläggningar är annars vanligt för patienter med svår hjärtsvikt. Varannan patient kommer tillbaka till sjukhuset inom 3-6 månader. Eftersom det i Sverige finns mellan 200 000 och 300 000 personer som lider av hjärtsvikt finns både pengar, oro och lidande att spara.

? Våra preliminära resultat visar att patienterna upplever en ökad trygghet och större delaktighet.

Pilotprojektet har fallit så väl ut att det nu får en fortsättning på 2,5 år, och ska även testas på patienter med KOL.