Annons

Verket tilldelades en tredjedel av EU-utredningarna 2011

Läkemedelsverket har förbättrat sin ekonomi under både 2010 och 2011. En anledning är att verket i konkurrens med andra länders myndigheter tilldelades nästan en tredjedel av utredningsuppdragen som rapportör eller medrapportör under 2011.

23 feb 2012, kl 10:37
0

Annons

Totalt tilldelades Läkemedelsverket utredningsuppdraget som rapportör eller medrapportör för 53 inkomna centrala ansökningar av totalt 192 inom EU, vilket motsvarar 28 procent. Samma siffra för 2010 var 53 av 199, 27 procent. Av dessa utgör 27 nya produkter, jämfört med 29 för 2010.

Tilldelning i EMA:s vetenskapliga kommittéer sker i konkurrens med andra nationella läkemedelsmyndigheter i EU. Under 2011var det enbart Storbritannien som tilldelades en större andel utredningar. En så hög svensk andel visar på ett fortsatt stort förtroende för Läkemedelsverket via tidigare utredningar, engagemang inom EU och insatser inom till exempel vetenskaplig rådgivning, skriver verket i sin årsredovisning för 2011.

Eftersom rapportören även har ansvar för ändringar och övrig uppföljning av produkten innebär stort engagemang som rapportör också ett stort antal sådana ärenden.